Autoverzekering: ben ik nog verzekerd met alcohol achter het stuur?

Met een drankje teveel op achter het stuur stappen is niet slim. Want wanneer je een ongeval veroorzaakt, kunnen de gevolgen erg groot zijn. De kans is groot dat jouw autoverzekering de schade niet vergoedt. Ook wordt je autoverzekering waarschijnlijk direct beëindigd door de verzekeraar. En daardoor is het lastiger om een nieuwe autoverzekering af te sluiten.

Schade onschuldige tegenpartij altijd vergoed

Veroorzaak je met te veel drank op een ongeval waarbij iemand anders betrokken is? Dan is jouw verzekeraar wettelijk verplicht om de schade van de onschuldige tegenpartij te vergoeden. Dat gebeurt altijd en daar is nooit discussie over.

Heb je een aanrijding met een ander voertuig gehad waarvan de bestuurder te veel gedronken had? Dan geldt hetzelfde. De verzekeraar van de tegenpartij vergoedt de schade aan jouw voertuig. Zo word jij als onschuldige niet de dupe van het drankgebruik van een ander.

Schade aan je eigen voertuig

Rijd je met teveel drank op tegen bijvoorbeeld een boom of lantaarnpaal? Dan ligt het anders. In dat geval is er geen tegenpartij bij de aanrijding betrokken en moet je de schade aan je eigen voertuig verhalen bij je eigen verzekeraar. En die vergoedt de schade waarschijnlijk niet als jij te veel gedronken hebt.

Rijden onder invloed: verzekerd of niet

Verzekeraars zijn dus wettelijk verplicht om de schade aan de tegenpartij te vergoeden. Maar ongeveer 40% van de verzekeraars kan deze schade vervolgens verhalen op degene die te veel gedronken had. Deze verzekeraars hebben voor de WA-dekking een uitsluiting voor rijden onder invloed opgenomen in hun polisvoorwaarden. Andere verzekeraars zullen de schade dus niet verhalen.

OESO: ‘Verhoog accijnzen op alcohol om economie erbovenop te helpen’

Alcohol duurder maken, is een van de meest efficiënte middelen om overmatige consumptie tegen te gaan. Een probleem dat handenvol geld kost. Bovendien komt een dergelijke prijsverhoging de economie ten goede, oordeelt de OESO.

OESO: 'Verhoog accijnzen op alcohol om economie erbovenop te helpen'

Volgens de OESO zorgt een verhoging van de accijnzen met 10 procent er in de eerste plaats voor dat er minder alcohol geconsumeerd wordt. Overconsumptie ondermijnt de economische prestaties in de meeste geïndustrialiseerde landen, en draagt bij tot vroegtijdig overlijden en invaliditeit, onderstreept de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling dinsdag in een rapport.

Minder alcoholverbruik, maar meer stevige drinkers

De in Parijs gevestigde denktank stelt in het rapport dat, terwijl de alcoholconsumptie de afgelopen twee decennia in de meeste landen over het algemeen is gedaald, het aantal stevige drinkers in diezelfde periode is toegenomen.

Vooral in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië daalde het aantal consumpties sterk, tussen de 20 en 40 procent sinds 1992. Daartegenover staan Rusland, Estland, India en Noorwegen waar onderzoekers een stijging noteerden tussen 40 en 60 procent.

De OESO becijferde ook het gemiddelde alcoholverbruik per lidstaat en kwam daarbij uit op een jaarlijks gemiddelde dat tussen 9,1 en 10,3 liter alcohol per capita ligt. Wereldwijd ligt dat gemiddelde op 6,2 liter.

Voor alle geïndustrialiseerde landen samen is het alcoholverbruik de afgelopen twee decennia met 2,5 procent gedaald.

Er wordt dan wel minder, maar meer geconcentreerd gedronken, zo blijkt. Of anders gesteld: het alcoholverbruik komt op rekening van een steeds kleinere groep. Volgens de berekeningen van de OESO verbruikt 20 procent van de wereldbevolking 50 tot 85 procent van de totale alcoholconsumptie.

Bingedrinken

Met regelmaat stevig drinken, het zogenaamde ‘bingedrinken’, blijkt vooral toe te nemen onder jongeren, en vooral dan onder jonge vrouwen. Onder ‘bingedrinken’ wordt het nuttigen van ‘meer dan vijf alcoholische consumpties tijdens één gelegenheid’ verstaan. De OESO schat dat het overdadige alcoholverbruik in de meeste geïndustrialiseerde landen ervoor zorgt dat ongeveer 1 procent van het bruto binnenlandse productie (bbp) verdampt, terwijl alcoholmisbruik tussen 1990 en 2010 wereldwijd van de achtste naar de vijfde belangrijkste doodsoorzaak of oorzaak van invaliditeit is geëvolueerd.

Kostprijs

Alcoholmisbruik is nu wereldwijd verantwoordelijk voor een groter deel van de sterfgevallen dan HIV /AIDS, geweld en tuberculose samen, luidt de conclusie. De OESO ziet een oplossing in het verhogen van de accijnzen op alcohol met 10 procent om het tij te keren.

“De kosten voor de samenleving en de economie als gevolg van overmatig alcoholgebruik zijn enorm, vooral in de OESO-landen”, aldus secretaris-generaal Angel Gurría, in een toelichting bij het rapport. “Dit rapport toont duidelijk aan dat zelfs een duur preventiebeleid kostenbesparend zal blijken op de lange termijn, en het rapport onderstreept bovendien de noodzaak van dringende maatregelen door de overheid.”

Een op de 37 Nederlandse sterfgevallen veroorzaakt door alcohol

In Nederland wordt 2,7 procent van de sterfgevallen veroorzaakt door alcohol. Daarmee heeft ons land een van de laagste percentages binnen de OESO, de rijkste 34 landen ter wereld.

Dat blijkt uit gegevens die de OESO dinsdag heeft bekendgemaakt.

Rusland heeft het hoogste aantal doden door alcohol. In Rusland wordt 30,5 procent van de sterfgevallen veroorzaakt door alcohol. Ook in Estland is het percentage hoog, met 21,4 procent. Israël scoort het laagst met 1,1 procent.

Consumptie

De alcoholconsumptie in Nederland is met 9,3 liter pure alcohol per persoon per jaar iets hoger dan het OESO-gemiddelde van 9,1 liter.

In Estland drinken de mensen gemiddeld het meest, met 12,3 liter per persoon. In Indonesië wordt maar 0,1 liter alcohol per persoon gedronken. Hiermee heeft Indonesië de laagste alcoholconsumptie.

De alcoholconsumptie in Nederland nam vanaf 1992 met 7 procent af. Dat is iets sterker dan gemiddeld in de OESO. De sterkste afname van alcoholconsumptie vond plaats in Italië. Daar verminderde tussen 1992 en 2010 de alcoholconsumptie met ruim 40 procent.

Welke drugs zijn het gevaarlijkst? Wat denk jij?

Alcohol is veel schadelijker dan mensen denken, blijkt maar weer eens uit onderstaand lijstje. Onlangs zijn bijna 2.100 Britten bevraagd door onderzoeksbureau YouGov over welke drugs zij het veiligst achten.

Hieronder worden de uitkomsten vergeleken met een onderzoek van Professor David Nutt dat in 2010 werd gepubliceerd in The Lancet. Nutt onderzocht welke drugs ook daadwerkelijk het gevaarlijkst zijn. De verschillen zijn opmerkelijk.Null

Null

Snelheid waarmee we drinken wordt bepaald door vorm van glas

Onderzoekers aan de University of Bristol hebben ontdekt dat de snelheid waarmee we drinken beïnvloed wordt door de vorm van het glas waaruit we drinken. Rechte glazen zouden ons trager doen drinken dan gebogen glazen.

David Troy, psycholoog en onderzoeker, zegt dat excessief drinken een groot probleem is voor de publieke gezondheidszorg. Daarom is het belangrijk om onderzoek te verrichten naar strategieën die het alcoholgebruik kunnen controleren. Samen met Angela Attwood, een lid van de Tobacco and Alcohol Research Group, ging hij op zoek naar de omgevingsfactoren die bijdragen aan dat overdreven gebruik van alcohol. Op basis daarvan kunnen ze dan op zoek gaan naar manieren om mensen op een verantwoorde wijze alcohol te laten drinken.

“Het is moeilijker om uit te maken hoeveel je drinkt wanneer je uit een gebogen glas drinkt”, klinkt het. “Hoewel de mate waarin we drinken al verminderd is sinds het begin van de jaren 2000,  kunnen de cijfers nog meer naar beneden getrokken worden.”

Om het onderzoek zo realistisch mogelijk te maken, voerden ze het uit in een publieke omgeving. Een groep van 160 mannen en vrouwen, zonder voorgeschiedens van alcholproblemen, werden twee weekends lang geobserveerd. Het ene weekend kregen ze een gebogen glas, het andere weekend kregen ze een recht glas.

Nadien bleek dat de eigenaars van de pub op dagen waarop een recht glas werd gebruikt een lagere omzet kenden dan dagen waarop de klanten uit een gebogen glas dronken. Een verschil van maar liefst 24 procent dook op.

“De snelheid waarmee bier wordt gedronken kan een direct effect hebben op het niveau van intoxicatie. En dit heeft dan weer invloed op hoeveel alcohol wordt geconsumeerd op een avond. Terwijl velen verantwoord omgaan met alcohol, is het toch niet moeilijk om een glas te veel op te hebben”, vertelt Attwood.

Hetzelfde effect treedt overigens ook op met non-alcoholische dranken.

“Ons onderzoek geeft aan dat kleine veranderingen zoals de vorm van het glas individuen kan helpen om een preciezer oordeel te vormen over het volume dat wordt gedronken”, besluiten de onderzoekers.  “Dat zou dan moeten leiden tot trager drinken.”

KINDEREN VAN OVERMATIG DRINKENDE OUDERS DRINKEN ZELF OOK MEER

Uit onderzoek blijkt dat wanneer ouders van pubers zelf overmatig drinken, hun kinderen in de puberleeftijd zich ook eerder te buiten gaan aan overmatig alcoholgebruik. Dit bleek onlangs uit een presentatie van dr. Ina Koning, universitair docent aan de Universiteit Utrecht tijdens een werkconferentie voor preventiewerkers van GGD en verslavingszorg. Deze werd georganiseerd door de Hersenstichting en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. Preventiewerkers vinden het lastig om ouders die zelf veel drinken te overtuigen van de boodschap: ‘geen alcohol onder de 18’.

De Hersenstichting heeft de ambitie om een gezonde hersenontwikkeling van pubers te bevorderen. Alcohol dringt door in de hersenen met als gevolg ongeremd en risicovol gedrag. Dat kan leiden tot onveilig seksueel gedrag, onveilig gedrag in het verkeer en agressie. Als pubers in korte tijd meerdere glazen alcohol drinken raken hun hersenen door alcohol vergiftigd. In de nog ontwikkelende hersenen van pubers beïnvloedt alcohol de ontwikkeling van specifieke hersengebieden en de aanmaak van de witte stof die zorgt voor goede verbindingen tussen hersencellen. Ook is het duidelijk dat pubers die vroeg beginnen met het regelmatig drinken van alcohol, een groter risico lopen om op latere leeftijd verslaafd te raken aan alcohol.

Voor hun alcoholgebruik spiegelen pubers zich aan hun leeftijdsgenoten, maar ook aan het drinkgedrag van hun ouders. Het is daarom belangrijk dat ouders hun kind begeleiden door het goede voorbeeld te geven en zich te matigen in de hoeveelheid alcohol die ze gebruiken. Ouders hebben vooral de belangrijke taak om paal en perk te stellen aan het alcoholgebruik van hun pubers en daarover heldere afspraken te maken.

De Hersenstichting kiest ervoor om samen met andere organisaties de komende jaren haar eigen specifieke bijdrage te leveren aan het vergroten van het draagvlak voor de boodschap ‘geen alcohol onder de 18’.