Bewezen: wiet is veel minder slecht dan drank

Uit allerlei onderzoekt blijkt onomstotelijk dat wiet (of marihuana, of cannabis) minder verslavend en minder schadelijk is dan drank. Alcohol is een cruciale factor bij 3,3 miljoen doden per jaar. Om de tien seconden sterft ergens ter wereld iemand door toedoen van de fles.  Daar kan blowen niet aan tippen. Er gaat in principe niemand aan dood. En erg verslavend is het ook niet. Er zijn mensen die verstrikt zijn geraakt in de netten van het blowen, maar het is geen massaal volksgezondheidsprobleem zoals alcohol dat wel is.

Volgens een studie  gepubliceerd in het vakblad Scientific Reports is wiet 114 keer minder dodelijk dan drank. De auteurs onderzochten de effecten van alcohol, heroïne, cocaïne, tabak, xtc, speed en cannabis. Wiet bleek de minst gevaarlijke recreatieve drug, alcohol de gevaarlijkste.

Bron(nen):   HLN  IFL

Turks restaurant moet verplicht alcohol schenken ???????????????

ROTTERDAM – Een Turks restaurant in Rotterdam wordt door woningcorporatie verplicht om alcohol te schenken. De eigenaar van de zaak weigert, omdat hij bang is dat zijn islamitische klanten dan zullen wegblijven. De uitbater heeft echter nog een ander, opmerkelijker, argument: „Turken kunnen niet zo goed tegen alchohol. Dan krijg je ruzies en vechtpartijen.”

Volgens Woonstad Rotterdam houdt het Turkse restaurant Ilya zich niet aan de afspraken omdat het geen alcohol schenkt. Daarom moet het restaurant alsnog alcoholische dranken op de menukaart zetten, anders volgen er maatregelen. In het ergste geval, zo dreigt de corporatie, wordt het huurcontract ontbonden, meldt het AD.

Vechtpartijen

Eigenaar Özkan Bayram (34) wil geen alcohol op zijn menukaart. Hij vreest dat de – vooral islamitische – klanten wegblijven als er bier of wijn wordt geschonken. Bayram is niet principieel tegen alcohol en drinkt zelf graag een glaasje. „Maar in mijn restaurant komt nu een net publiek, en veel gezinnen. Dat wil ik zo houden. Bij Nederlanders is het: hoe meer drank, hoe gezelliger. Bij Turken werkt dat anders, die kunnen niet goed tegen alcohol en dan krijg je ruzies en vechtpartijen. Daar heb ik geen zin in.”

Alcohol doodt meer jongeren dan alle andere drugs samen

Verhalen van jongeren die sterven aan een overdosis drugs halen vaak de krantenkoppen. Maar uit internationale statistieken blijkt dat alcohol meer jongeren doodt dan alle andere drugs tezamen.

Alcohol is dermate ingeburgerd in onze maatschappij dat het tegenover drugs amper als dreiging wordt ervaren. Het zou je helpen bij het spreken van vreemde talen of het zou goed zijn voor je geheugen, maar wat met de gevaren?

Groter gevaar

Hoewel drinken tegenover drugs gebruiken sociaal acceptabel is, blijkt uit internationale statistieken dat het een groter gevaar betekent voor jongeren. Het is een factor die vaak een rol speelt in de drie voornaamste doodsoorzaken bij 15 tot 24-jarigen: ongelukken, moord en zelfdoding.

Zo waren er tussen 2014 en 2015 in het Verenigd Koninkrijk 1,1 miljoen ziekenhuisopnames die rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt konden worden aan alcohol. Ook zou alcohol over heel Europa bijdragen aan bijna één op de tien van alle gevallen van ziekte en vroegtijdige sterfgevallen. Dit zijn maar enkele van de vele verontrustende statistieken in verband met alcohol.