Categorieën
Geen categorie

Waarschuwen voor alcohol als oorzaak kanker.

Op de etiketten van alcoholische drank moeten waarschuwingen komen dat alcohol kanker kan veroorzaken. 

Daarvoor pleiten gezondheidsdeskundigen woensdag in Dublin op een internationale conferentie in het kader van de Europese week tegen kanker. Volgens hen is bij het grote publiek niet bekend dat alcoholgebruik tot verschillende vormen van kanker kan leiden.

In 10 procent van de gevallen van kanker bij mannen en bij 3 procent van kanker bij vrouwen droeg alcohol daaraan bij, benadrukken onderzoekers. Het gaat om onder meer om kanker in de keelholte, slokdarm en lever, maar ook om darm- en borstkanker.

Onmiddellijke actie is in hun ogen noodzakelijk omdat in Europa verreweg de meeste alcohol ter wereld wordt gedronken. In sommige Europese landen wordt meer dan 2,5 keer meer gedronken dan het wereldwijde gemiddelde.

Oudere mensen

Volgens Peter Rice van een Schotse gezondheidsorganisatie leidt alcohol vooral tot gezondheidsschade bij oudere mensen, maar gaat de meeste aandacht uit naar jongeren die te veel drinken en daardoor overlast veroorzaken. Dat alcohol kankerverwekkend is, moet volgens hem nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht.

Dat zou een taak moeten zijn voor overheden en de drankindustrie. ”We hebben het recht om te weten wat er in onze drank zit en wat voor effect dat heeft op onze gezondheid”, aldus Mariann Skar van Eurocare, een Europese koepelorganisatie voor alcoholpreventie.

Door: ANP

Categorieën
Geen categorie

Europees Parlement eist nultolerantie voor alcohol en drugs in het verkeer.

In heel de Europese Unie moet er een nultolerantie komen voor alcohol en drugs in het verkeer. Dat eist het Europees Parlement, dat actie vraagt van de lidstaten en de Commissie. Ook zou er in elke woonwijk een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur moeten gelden.

Omdat de huidige Europese aanbevelingen twintig jaar oud zijn, acht het parlement de tijd rijp om het debat te openen over nieuwe verkeersveiligheidsmaatregelen. Bovendien gaat het niet de goede kant op: de EU wilde tussen 2010 en 2020 het aantal verkeersslachtoffers halveren, maar de laatste jaren zijn de cijfers gestagneerd. Momenteel sterven er in de EU jaarlijks ongeveer 22.700 mensen in het verkeer.

Omdat overdreven snelheid in 30 procent van de dodelijke ongevallen een rol speelt, wil het parlement een algemeen geldende snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur in woonwijken en in gebieden met veel fietsers en voetgangers. Ook moet er een nultolerantie komen voor alcohol en drugs. Die zijn een factor bij respectievelijk 25 procent en 15 procent van de ongevallen.

“De impact van alcoholgebruik in het verkeer is erg hoog. Zelfs met een alcoholgehalte van 0,5 promille loop je 2,5 keer meer kans op een dodelijk ongeval”, zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit). “Wie onder invloed is, hoort niet thuis achter het stuur.”

Het parlement vraagt de Commissie en de lidstaten om in actie te schieten. Het halfrond wil ook dat er meer middelen vrijgemaakt worden om lidstaten te laten investeren in veilige verkeersinfrastructuur. Van Brempt wijst er tevens op dat de lidstaten nog beter kunnen toezien op de naleving van de rij- en rusttijden voor professionele chauffeurs.

In 2050 hoopt de Europese Unie het aantal dodelijke verkeersslachtoffers tot nul te beperken.

Bron: Belga nieuwsblad