AnonimiteitWij van de AA houden geen ledenlijsten bij, geenĀ adresgegevens, geen archief. Je voornaam is genoeg. Je anonimiteit is bij ons gewaarborgd.

De samenstelling van onze groep is gemengd; leeftijd, sekse, geloofsovertuiging, nationaliteit of opleiding doet niet ter zake, onze groep is samengesteld uit alle lagen van de bevolking.