Is leven zonder alcohol de nieuwe trend?

Veel mensen genieten van de roes die alcohol veroorzaakt. Even een borreltje doen, staat voor hen voor ontspanning en gezelligheid. Steeds meer mensen kiezen ervoor om nuchter te blijven. Zij hebben geen behoefte aan gesprekken met een dubbele tong, waar je de volgende dag nog maar half wat van kunt herinneren. Wel hebben ze behoefte aan diepere connecties en betekenisvolle relaties. Zij hebben ondervonden dat daar (juist) geen alcohol voor nodig is.

Alcohol wordt vaak gedronken voor de gezelligheid. Ga je naar een feestje en drink jij geen alcohol dan wordt dat al snel ongezellig gevonden. Verjaardagen, etentjes, feestjes zijn niet compleet zonder een paar flessen wijn. Drink je niet mee, dan worden hier vragen over gesteld. Je zult wel aan het herstellen zijn,  je hebt een alcohol probleem of je bent zwanger en anders ben je gewoon saai. ‘Live a little’, wordt er al snel geroepen. We leven in een drankcultuur, maar het goede nieuws voor de ‘nuchtere mens’ is dat dit steeds meer lijkt te veranderen. 

Er is een maatschappelijke verschuiving gaande. Steeds meer hebben we behoefte aan verdieping. Volgens mensen die nuchter door het leven gaan maakt drank sociale interactie minder betekenisvol en staat het ook het bereiken van doelen in de weg. Ervaren zij stress, dan grijpen ze niet naar de fles, eerder naar een yogamat.

In Amerika is aan subcultuur ontstaan waar natuurlijke alcoholvrije dranken populairder zijn dan biertjes. In New York en Los Angeles werden morning raves gehouden die aan alle glitters, rauwe beats en gekkigheid voldoen, maar waar alleen nuchtere mensen los staan te gaan. Daarna begonnen ze vol energie hun werkdag.

Nuchter zijn is hip tegenwoordig, ga jij mee in deze trend?

Bron: New York Times

WETTELIJKE STANDAARD IN DE MAAK

AMERIKANEN WILLEN ‘ALCOHOLSLOT’ VERPLICHTEN IN NIEUWE AUTO’S

In de Verenigde Staten werkt men aan wetgeving om een vorm van een alcoholslot in auto’s verplicht te maken. Over enkele jaren zouden nieuwe auto’s dan moeten ingrijpen als ze ‘merken’ dat de bestuurder onder invloed is.

Wat we nu vooral kennen als alcoholslot is een blaasapparaat waar de bestuurder in moet blazen voordat de auto gestart kan worden. Dat is bedoeld voor mensen die gepakt zijn met een (veel) te hoog promillage alcohol in het bloed terwijl ze een auto bestuurden. In de Verenigde Staten wil men echter toewerken naar veel meer controle over alcohol in het verkeer door auto’s standaard uit te rusten met technologie die de auto in staat stelt om in te grijpen. Dat meldt persbureau Reuters.

Het wetsvoorstel om dergelijke technologie te verplichten, ligt nu bij de senaat en is onderdeel van het maar liefst 1 biljoen dollar kostende infrastructuurplan dat president Biden eerder dit jaar aankondigde. In grote lijnen verlangt men dat de auto bijvoorbeeld via sensoren in het stuur, of door ooganalyse met camera’s, kan registreren of de bestuurder onder invloed is en in dat geval kan weigeren te rijden. Of zoiets mogelijk is en op welke termijn, hangt uiteraard af van de auto-industrie. Daarom zou er eerst drie jaar de tijd worden gegeven om een standaard uit te werken en daarna nog minstens twee jaar om technologie hiervoor te ontwikkelen.

Of en wanneer zoiets werkelijkheid wordt, is nog afwachten. Het zou in ieder geval een hoop goeds kunnen doen voor de verkeersveiligheid in de VS, aangezien er jaarlijks zo’n 10.000 dodelijke slachtoffers in het verkeer te betreuren zijn door ongevallen waarbij rijden onder invloed een rol speelde. In Europa wordt overigens volgend jaar een aansluitingspunt voor een conventioneel alcoholslot in nieuwe auto’s verplicht.

Alcohollobby houdt eerlijkere etiketten decennia tegen.

Alcoholische dranken – vooral wijn, likeur en sterkedrank – zijn qua ingrediënten en voedingswaarden moeilijk te doorgronden voor consumenten. Sterker: ze staan nu helemaal niet op het etiket. Alleen het alcoholpercentage en allergenen staan verplicht op de verpakking. Als voedselwaakhond vinden we dat vreemd en hebben we onderzocht hoe dit kan.

Drankfabrikanten hoeven in Europa nog altijd geen ingrediënten en voedingswaarden te vermelden op de etiketten van hun producten. In tegenstelling tot vaste voedingsmiddelen. Hierop is al jarenlang via Europese wetgeving uitgebreide ingrediëntendeclaraties verplicht. De Europese Unie probeert al 40 jaar om ook alcoholproducten meer hetzelfde gelabeld te krijgen als vaste voedingsmiddelen. Door lobby en falende beloften van de industrie is dit telkens vertraagd en uitgesteld.    
 
De drankindustrie lobbyt al jaren intensief in Brussel. Ze zorgen er met succes voor dat consumenten niet eenvoudig op flessen en blikjes kunnen zien hoeveel calorieën een alcoholisch drankje bevat. Of hoeveel toegevoegde suiker er in een likeur zit. Of dat er ‘onaantrekkelijke’ E-nummers zoals siliciumdioxide (een synthetisch anti-klontermiddel dat wordt gewonnen uit zand) in een fles wijn zitten.

Bijeenkomsten alcoholindustrie en Europese politici

Foodwatch heeft via een informatieverzoek bij de Europese Commissie documenten opgevraagd bij het Directoraat-Generaal voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling en DG Gezondheid en Voedselveiligheid. Uit de documenten die door deze Europese bestuurlijke eenheden zijn toegestuurd blijkt onder meer dat vertegenwoordigers van de drankindustrie er in 2018 bij het DG voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling met klem hebben gevraagd of de Europese Commissie de plannen van de industrie voor zelfregulering wilde steunen.

Uit een rapport en toelichting door Europese wijnorganisaties aan de beide directoraten in 2018 blijkt dat de wijnproducenten voor uitzonderingen pleiten om maar niet de toegevoegde suikers op de ingrediëntendeclaratie te hoeven zetten.

In 2019 is toenmalig Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, Andriukaitis, door branchebehartiger SpiritsEurope twee dagen op een Franse distilleerderij uitgenodigd om aan te horen hoe lastig het voor de branche was om aanpassingen te moeten doorvoeren.  

Europese Commissie is lobby zat

Na een jarenlange discussie met een sterke lobby vanuit de alcoholindustrie heeft de Europese Commissie in het recente Europe’s Beating Cancer Plan aangegeven dat het in de EU anders moet wat betreft alcoholetikettering. De Europese Commissie wil dat alcoholproducenten ingrediënten en voedingswaarden uiterlijk 2023 verplicht op het etiket plaatsen.
 
Dit na een heel lang en moeizaam proces. De Europese Commissie heeft al in 1982 en in 1992 voorstellen ingediend om voedingswaarden en ingrediënten op het etiket van alcoholische dranken te krijgen, maar de Raad kon over geen van die voorstellen overeenstemming bereiken.

De Commissie heeft vervolgens in 1997 een nieuw voorstel ingediend, dat uiteindelijk pas na vijf jaar op de agenda van een werkgroep van de Europese Raad kwam. Tijdens die vergadering was de meerderheid van de lidstaten het erover eens dat de etikettering van de ingrediënten van alcoholhoudende dranken meer in overeenstemming zou moeten zijn met de inmiddels herziene algemene etiketteringsvoorschriften voor voedsel. Dat was dus in 2002, we zijn inmiddels haast 20 jaar verder.
 
Foodwatch is blij dat de Europese Commissie nu voor heldere etikettering en tegen de lobby door de industrie in een duidelijk voorstel op tafel legt. Een voorstel dat in lijn is met richtlijnen en adviezen waarop de Wereldgezondheidsraad al een tijd hamert. De WHO is net als foodwatch pleitbezorger van uitgebreidere informatie op alcoholische dranken.

Campaigner Frank Lindner: “Consumenten hebben het recht om te weten wat ze eten én drinken. Het is schandalig dat ze decennialang door lobby van de industrie zo lang van die informatie zijn onthouden. Voedingswaarden en ingrediënten moeten ook gewoon bij alcoholische dranken duidelijk op het etiket zijn te vinden.” 

Dit eist foodwatch

Foodwatch wil dat, net als bij voeding en non-alcoholische dranken, er op alcoholische dranken volledige en transparante etikettering moet komen met vermelding van onder meer ingrediënten, voedingswaarden en calorieën. Als het aan de voedselwaakhond ligt geldt dit ook voor additieven en technische hulpstoffen die tijdens de productie worden gebruikt en waarvan resten in het eindproduct zitten.
 
Frank Lindner: “Nu moeten we extra waakzaam zijn voor verwatering van het voorstel door de alcoholindustrie. Zij zullen er waarschijnlijk alles aan doen om het Europese Parlement en de regeringen die de uiteindelijke beslissen nemen te beïnvloeden. Het is goed dat er nu een duidelijk plan op tafel ligt. We hopen dat dit resulteert in heldere wetgeving die snel wordt ingevoerd. En waarop kan worden gehandhaafd.”

Etiketten op flessen drank vergroten het bewustzijn

Wanneer alcoholflessen worden voorzien van opvallende etiketten met informatie over de risico’s van alcoholgebruik of de drinkrichtlijnen, zijn mensen beter geïnformeerd over de schade van alcohol en verminderen ze mogelijk zelfs hun drankgebruik. Dat blijkt uit een reeks onderzoeken verschenen in de Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Volgens Erin Hobin, Ph.D., onderzoeker aan de Dalla Lana School of Public Health van de University of Toronto vormen de resultaten van de reeks onderzoeken die onder haar leiding werden uitgevoerd, het eerste real-world bewijs dat relatief grote, felgele alcoholetiketten met wisselende boodschappen door consumenten worden opgemerkt. Plaatsing van waarschuwingsetiketten deed de totale verkoop van alcohol in de proefregio met 6,9% dalen. Ook verdriedubbelde de bekendheid met de nationale drinkrichtlijnen en verbeterde de kennis over alcoholgerelateerde gezondheidsrisico’s, zoals kanker. Vóór de introductie van de opvallende etiketten wist slechts ongeveer 25% van de deelnemers dat alcoholgebruik kanker kan veroorzaken. Na de etikettering steeg het bewustzijn tot 42%.

Het kankeretikettengedeelte van het onderzoek werd echter afgebroken omdat de alcoholindustrie protesteerde tegen het plakken van etiketten op hun producten. De industrie klaagde dat de regering van Yukon, die de studie heeft gecoördineerd en verantwoordelijk is voor de distributie en verkoop van alcohol op hun grondgebied, niet de wettelijke bevoegdheid had om dergelijke etiketten te plaatsen, dat de etiketten de vrijheid van meningsuiting van de industrie schonden en dat de regering de alcoholfabrikanten belasterde.

Onder druk zette de regering van Yukon het onderzoek, de studie naar het kankeretiket stop.

Etiketten op flessen drank vergroten het bewustzijn

De macht van de alcohollobby

Alcohollobby / De poster die Nederland niet mocht zien

De alcoholindustrie frustreert pogingen om jongeren van de drank af te houden, klagen alcoholbestrijders. Vorig jaar werd een postercampagne gestopt, onder juridische druk van Bacardi.

De posters op deze en de volgende pagina zijn nooit openbaar gemaakt.(posters niet zichtbaar op straffe van boete) Ze zijn tegengehouden door Bacardi, producent van het zoete mixdrankje Breezer. De Stichting Alcoholpreventie, die de posters maakte voor een campagne tegen drinken door jonge tieners, moest ze vorig jaar op last van de alcoholindustrie vernietigen.

Wim van Dalen van de Stichting Alcoholpreventie (STAP) in Utrecht: „We zagen al in 2002 dat kinderen steeds jonger gingen drinken. Uit onderzoek bleek dat ongeveer de helft van de 10- tot 15-jarigen wel eens alcohol had gedronken, vaak met instemming van hun ouders. Het kwam deels door de zoete mixdrankjes. Het was het breezer-effect, vooral meisjes dronken dat. Jongens gingen steeds jonger aan het bier. We wilden dat probleem in beeld brengen. We hebben een website gemaakt en die posters in een oplage van 2000 stuks gedrukt en het land in gestuurd.”

Maar STAP maakte een cruciale fout, bleek spoedig. Het 12-, 13-jarige meisje nam een slok uit een flesje dat moeiteloos was te herkennen als een Bacardi Breezer. En het jochie (foto hieronder) dronk onmiskenbaar Heineken, de merknaam was zichtbaar. ’Inbreuk op het merk- en auteursrecht’, vond Bacardi. De fabrikant eiste onder dreiging van een forse schadeclaim onmiddellijke vernietiging van de posters.

Van Dalen: „We hebben op ons kantoor zitten vergaderen, met het bestuur van STAP en één van onze subsidiegevers. Ze vonden dat we moesten toegeven aan de eis, omdat wij een eventuele schadevergoeding van 50.000 euro nooit zouden kunnen betalen.” De posters werden teruggehaald en ingeleverd bij de advocaat van Bacardi. Heineken hoefde niet eens in actie te komen, ook die poster werd teruggetrokken.

De STAP-directeur kan nog kwaad worden over de actie die de alcoholbranche, verenigd in de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (Stiva), bijna gelijktijdig ondernam. Stiva diende een klacht in tegen STAP bij de Reclame Code Commissie: de posters zouden kinderen juist aanzetten tot alcoholgebruik.

Stiva had een communicatiebureau laten uitzoeken hoe de posters zouden worden opgevat. Dat concludeerde: „Voor de kinderen die het zien, zal de poster een averechts effect sorteren: zij worden juist aangemoedigd in hun verlangen te willen drinken. De posters heeft een wervend effect ten aanzien van het drinken van alcohol.”

De klacht werd door de commissie van tafel geveegd. „Daar ben ik het nog steeds niet mee eens”, zegt directeur Ingrid van Engelshoven van Stiva. „Op die poster stond ’Hoezo te jong?’ Je loopt het risico dat een kind van 12, 13 denkt: ’zie je wel: drinken op mijn leeftijd is heel normaal, het staat zelf op die posters’.”

De zaak is afgedaan. Maar voor Wim van Dalen is de affaire een tekenend voorbeeld van de kracht van de alcohollobby in Nederland. „ Je ziet op die posters wat de werkelijkheid is. Het is toch te gek voor woorden dat je de werkelijkheid niet mag tonen? Kijk, in 2003 en 2004 had iedereen het over Breezers. Er zijn intussen heel wat nieuwe mixdrankjes bij gekomen. Maar Bacardi is marktleider tot en met. Nog steeds spreekt iedereen van Bacardi Breezers, niemand heeft het over Edah Breezers. Met Heineken is dat net zo. Wij wilden met die campagne de meest bekende voorkeursdrankjes van kinderen in beeld brengen.”

„Vroeger waren we altijd heel terughoudend met merklogo’s, want we wilden beslist geen reclame maken voor alcoholproducten. Maar dat vonden we in dit geval niet zo erg. Het ging om de herkenbaarheid. Ik heb de alcoholbranche onderschat. Ik heb die folders destijds ook gewoon naar Stiva gestuurd, want ze gingen naar ál onze relaties. Al vrij snel kreeg ik een advocaat van Bacardi aan de lijn. Van Heineken heb ik niets gehoord, dat heeft zich gedurende het hele proces stilgehouden.”

Bacardi spande direct een kort geding aan bij de rechtbank in Den Haag. Van Dalen besloot met zijn bestuur te gaan praten. „Die zeiden: maak er geen prestigestrijd van. We hebben Bacardi een compromis aangeboden. Ik vond het in mijn hart laf om posters terug te trekken. Maar ook mijn subsidiegevers drongen er op aan om te stoppen.”

Van Dalen moest door het stof voor de producent van de Breezers. In een overeenkomst tussen Bacardi en STAP, opgesteld door advocaten, werd bepaald dat Van Dalen zijn relaties een brief moest sturen waarin stond dat hij zonder toestemming promotiemateriaal van Bacardi in omloop had gebracht. Ook moest Van Dalen aan Bacardi precies opgeven aan welke instanties en personen de posters waren verstuurd. „Wij hadden dit promotiemateriaal niet aan u mogen toezenden”, aldus de door Bacardi gedicteerde brief. „Het promotiemateriaal kan het onjuiste vermoeden oproepen dat Bacardi alcoholconsumptie voor kinderen onder de 16 jaar zou aanmoedigen. Dit is beslist niet het geval. STAP betreurt het dat zij het promotiemateriaal naar buiten heeft gebracht.”

Aan de posters was, vond ook de Reclame Code Commissie, duidelijk te zien dat ze bedoeld waren als waarschuwing. De bier-poster wees op de grotere kans op verslaving bij kinderen die jong beginnen met drinken. De breezer-poster wees op de grotere gevoeligheid van jonge kinderen voor alcohol: het kan hun leerprestaties en geheugen aantasten. Twee bijwerkingen die ook in 2004 wetenschappelijk gezien onomstreden waren.

Column • Komt het einde van de war on drugs in zicht?

D. BERGMAN (VOC) 13 juli 2021

‘The war on drugs is ending’, schrijft de Amerikaanse auteur Michael Pollan in een geweldig essay in de New York Times van 10 juli, ‘Now we have to figure out what the peace looks like.’ Ook in ons land lijkt een voorzichtige kentering te zijn begonnen, in de nasleep van de afschuwelijke aanslag op Peter R. de Vries.

Na halve eeuw oorlog nu tijd voor vrede

Michael Pollan is een van mijn favoriete schrijvers, eerder verantwoordelijk voor ‘The Botany of Desire’ en het indrukwekkende ‘How to change your mind’. Hij schrijft over de relaties tussen voedsel, planten, drugs en menselijke cultuur.

Deze week verscheen zijn nieuwste boek, ‘This is your mind on plants: opium, caffeine, mescaline’. In zijn essay in de New York Times, ‘How Should We Do Drugs Now?’ constateert Pollan dat de Amerikaanse bevolking na een halve eeuw drugsoorlog klaar is om de vrede te tekenen.

Auteur Michael Pollan weet dat de tijd van de war on drugs de verleden tijd moet zijn…

Alle drugs decriminaliseren

Dat heeft natuurlijk te maken met de legalisering van cannabis in een groot aantal Amerikaanse staten, maar dat is zeker niet het enige. In Oregon is gebruik en bezit van gebruikshoeveelheden van álle drugs, dus ook coke en heroïne, gedecriminaliseerd.

Bovendien is therapeutisch gebruik van psilocybine, paddo’s, expliciet legaal in Oregon. In Californië wordt, gebruik, bezit van gebruikshoeveelheden en ‘social sharing’ van LSD en MDMA gedecriminaliseerd, een nieuwe mijlpaal op weg naar het einde van de drugsoorlog.

Hóe gaan we al die legale drugs legaliseren?

Meesterlijk schetst Michael Pollan de opgave waar we voor staan als we afscheid nemen van de in alle opzichten mislukte drugsoorlog: bepalen hóe we de verschillende drugs gaan reguleren. Hij herinnert de lezer er aan twee van de meest destructieve drugs die er bestaan helemaal legaal zijn: tabak en alcohol. Met tabak is het in de VS gelukt om zonder een verbod het gebruik flink naar beneden te krijgen.

Over alcohol schrijft Pollan: ‘De ongemakkelijke vrede die onze cultuur met alcohol heeft gesloten, kan de weg wijzen naar een manier waarop drugs als heroïne en cocaïne ooit, in het post-drugsoorlog tijdperk, gebruikt zouden kunnen worden. Als samenleving accepteren we dat sommige mensen in een ongezonde relatie met alcohol belanden en dat er elk jaar tienduizenden mensen sterven door misbruik van alcohol. Maar nog veel meer mensen gebruiken deze drug met plezier en zonder schade, zowel voor zichzelf als voor de samenleving. Ook hier spelen de rituelen die we rond drinken hebben ontwikkeld een beschermende rol en vormen ze een model, hoe onvolmaakt ook.’

Aanslag op Peter R. leidt  tot discussie over legalisering drugs

Wijze woorden, zoals je die in ons land maar zelden leest of hoort. Al lijkt de vreselijke aanslag op Peter R. de Vries wel te leiden tot een fundamenteler publiek debat over drugs en drugsbeleid. Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, zei de ochtend na de aanslag op radiozender BNR: ‘Aan de voorkant moet je veel meer aan preventie en gezondheidszorg doen en je eens een keer de vraag stellen, als je dat nou doet, kunnen we niet een gedeelte van de verdovende middelen vrijgeven?’

Verschillende collega’s van De Vries, onder wie misdaadverslaggevers Jan Meeus (NRC) en Marian Husken (Vrij Nederland) pleitten ook voor legalisering. Husken onder de glasheldere kop ‘Drugscriminelen bestrijd je door drugs te legaliseren’.

Peter R. de Vries: ‘Gezien hoe de war on drugs verloren is gegaan’

Dat laatste vindt Peter R. de Vries ook. Kort na de moord op advocaat Derk Wiersum, sprak hij er op NPO Radio 1 duidelijke taal over. De Vries vindt het laf dat Rutte de verantwoordelijkheid van drugscriminaliteit bij de consument van drugs legt; de politiek houdt het probleem in stand.

De Vries: ‘Mij valt op dat we bij incidenten steeds dezelfde reflex zien: er moet een narcoticabrigade komen, de straffen moeten omhoog en er wordt een appèl gedaan op de individuele gebruiker. Ik ben nu veertig jaar misdaadverslaggever, ik heb gezien hoe de war on drugs verloren is gegaan. En ik erger me aan die stereotiepe reflex iedere keer, waarbij men eigenlijk de kop in het zand steekt en weigert te kijken hoe we deze problematiek anders zouden kunnen aanvliegen. Want alle inspanningen hebben er niet toe geleid dat er ook maar één gram drugs minder hier op de hoek van de straat te krijgen is. En de misdaad is enorm toegenomen.’

Laat iedereen, maar vooral de politici in Den Haag, zich deze woorden ter harte nemen. De drugsoorlog moet stoppen.

Alcohol zou in de drugswet moeten staan’

Geniet, maar drink met mate. Die slogan had zo uit de hoed kunnen komen van psychiater en psychofarmacoloog David Nutt, die wil dat mensen het giftige goedje alcohol minder achteloos consumeren. Al vindt hij ook dat de drankindustrie met dat soort frasen slinks haar handen in onschuld wast.

Alcohol is een drug, schadelijker dan lsd of cannabis. Met die uitspraak veroorzaakte de Britse hoogleraar psychofarmacologie David Nutt ruim tien jaar geleden ophef in eigen land, met ontslag van zijn functie als overheidsadviseur tot gevolg. Hij pleitte er toen al geruime tijd voor – en nog trouwens – om alcohol op te nemen in het nationale drugsbeleid. Het staat niet in de drugswet, wierpen politici dan tegen. “Maar daar zou het wel in moeten staan. Het ís een drug, een schadelijke”, zegt hij nu, nog steeds strijdbaar. “Als alcohol vandaag werd uitgevonden, zou het in alle landen illegaal zijn. Maar alcohol is geaccepteerd. Het heeft een uitzondering gekregen op drugscontrole vanwege het historische gebruik en omdat we het graag drinken.”javascript:void(0)

In de ban doen

Nu richt hij zich tot de borrelaars zelf, in een missie om hen ervan te overtuigen niet te lichtvaardig over hun alcoholgebruik te denken. In zijn boek Drankje? De nieuwste inzichten over alcohol en gezondheid, waarvan in december 2020 de Nederlandse vertaling verscheen, beschrijft hij wat alcohol in ons lichaam en brein doet. En dat is weinig goeds. Overmatig drankgebruik kan organen als lever, hart en hersenen beschadigen. Matig drinken verhoogt al het risico op hartritmestoornissen en misschien ook op dementie, schrijft Nutt, al is het wetenschappelijke bewijs over dat tweede nog niet eenduidig.

Zo is er ook een studie waarin matige drinkers (zo’n een tot zeven glazen per week) mínder vaak dementie kregen dan geheelonthouders en zware drinkers. En die verhalen dat eenmaal daags een glas rode wijn juist beschermt tegen hart- en vaatziektes? Daar zijn inderdaad aanwijzingen voor, maar zelfs als dat klopt, weegt het volgens Nutt niet op tegen een ander risico: kanker. Er is inmiddels een flinke lijst kankersoorten gelinkt aan alcoholgebruik en voor sommige daarvan verhoogt volgens studies élk glaasje de kans. En dan hebben we het nog niet eens over zaken als de vele ongelukken en vechtpartijen die ontstaan na een avondje doorzakken, of verslavingsproblemen.

Bron: Kijk

De Verenigde Staten van het Drankprobleem: Amerikanen zuipen zich te pletter. Waarom?

Niet zo lang geleden werden Amerikaanse millennials nog geprezen als de droogste generatie ooit. Nu zuipen die jonge Amerikanen zich dood. Sinds 1999 is het aantal alcoholgerelateerde sterfgevallen in de VS verdubbeld, tot meer dan 70.000 per jaar, waardoor alcohol een van de belangrijkste oorzaken is van de daling van de Amerikaanse levensverwachting. Andere landen met diepgewortelde drankproblemen hebben de afgelopen jaren het alcoholgebruik net zien dalen. Waarom grijpen de Amerikanen naar de fles?

In februari zei bijna een kwart van de Amerikanen dat ze het afgelopen jaar meer hadden gedronken om met stress om te gaan. Maar Covid-19 en de pandemie is niet de uitleg. Sinds de millenniumwisseling is het alcoholgebruik gestaag gestegen in de VS, in een ommekeer van de lange daling in de jaren tachtig en negentig. Vóór de pandemie leken sommige aspecten van deze verschuiving best leuk, zolang je er maar niet te veel over nadacht.

Er is best veel veranderd in de VS qua alcohol sinds de 20e eeuw. Twintig jaar geleden kon je in de VS misschien wijn kopen in de supermarkt, nu hebben sommige supermarkten wijnbars, bier van de tap, borden die je uitnodigen om te ‘shoppen en nippen’. Er zijn er zelfs met winkelkarren met bekerhouders.

Het aantal bars is net als bij ons afgenomen, maar drinken is acceptabel op allerlei andere plaatsen waar het vroeger niet was: haarsalons en kledingboetieks serveren goedkope cava in plastic bekers. Bioscopen schenken alcohol, Starbucks schenkt alcohol, dierentuinen schenken alcohol.

Van 1999 tot 2017 is het aantal alcoholgerelateerde sterfgevallen in de VS verdubbeld, tot meer dan 70.000 per jaar, waardoor alcohol een van de belangrijkste oorzaken is van de daling van de Amerikaanse levensverwachting. Deze cijfers zullen waarschijnlijk nog erger worden: tijdens de pandemie steeg de drinkfrequentie, evenals de verkoop van sterke drank.

Wat dat laatste betreft: de Amerikanen drinken nog steeds minder alcohol dan de Belgen. Wij staan momenteel op een mooie 15e plaats wereldwijd, en de Belg ouder dan 15 kapt elk jaar gemiddeld 12,1 liter pure alcohol in zijn lijf. De Amerikanen staan 45e en gieten jaarlijks gemiddeld 9,8 liter alcohol binnen. Maar daarbij moeten een aantal kanttekeningen worden gemaakt.

Ten eerste: meer Belgen drinken, terwijl in de VS een pak meer geheelonthouders zijn, wat erop neerkomt dat de Amerikanen die zuipen, flink meer zuipen.

Ten tweede: 45 procent van zijn alcohol krijgt de Belg binnen via bier en dan nog voornamelijk pils. 38 procent komt van wijn en 14 procent van sterke drank. In de VS ligt dat laatste cijfer op 35 procent. En hoewel je kan argumenteren dat alcohol uiteindelijk alcohol is, zijn er wel degelijk een pak studies die hebben aangetoond dat problematische alcoholverslaving zich veel sneller manifesteert bij drinkers van het straf spul.

Jaarlijkse stijging van gemiddeld 10,5 procent in de cirrose-gerelateerde sterfte onder mensen van 25 tot 34 jaar

Plus: de Amerikanen zijn iedereen dus aan het inhalen de jongste jaren. Waarom is ingewikkeld. Niet zo lang geleden werden Amerikaanse millennials nog geprezen als de droogste generatie ooit – ze dronken niet veel als tieners, ze waren ‘nuchter nieuwsgierig’, ze waren zo bewonderenswaardig gefocust op gezond zijn. Ondertussen drinken ze zich te pletter. En sterven ze aan cirrose in recordtempo. Je leest het goed: het aantal jonge mensen met cirrose en leverkanker stijgt dramatisch in de Verenigde Staten. Sinds het begin van de eeuw steeg het jaarlijkse aantal sterfgevallen door cirrose met 65 procent. De grootste stijgingen waren gerelateerd aan alcoholische cirrose bij mensen van 25 tot 34 jaar oud. Sinds 2009 is er een jaarlijkse stijging van gemiddeld 10,5 procent in de cirrose-gerelateerde sterfte onder mensen van 25 tot 34 jaar.

Aan één zaak ligt dat zeker voor een keer niet: de media. De berichtgeving in de media is veranderd van het vrolijk overdrijven van de (nu betwiste) gezondheidsvoordelen van wijn naar het hysterisch krijsen dat geen enkele hoeveelheid alcohol ooit veilig is; het kan je kanker geven en het zal je zeker voor je tijd laten sterven. Maar zelfs degenen die luisteren naar die boodschap lijken op grillige en tegenstrijdige manieren te reageren.

Eén verklaring voor het feit dat Amerikanen sinds de eeuwwisseling elk jaar meer alcohol drinken, is dat ze deden waar de alcoholindustrie miljarden dollars voor uitgaf om hen te overtuigen te doen. In de jaren ’90 maakten makers van gedistilleerde drank een einde aan hun zelfopgelegde verbod op tv-reclame. Ze ontwikkelden ook nieuwe producten die niet-drinkers zouden kunnen initiëren (denk aan zoete voorgemengde drankjes zoals de populaire vodkalimonades. Ondertussen profiteerden wijnmakers van het idee, dat toen wijdverbreid was en sindsdien uitgedaagd, dat matige wijnconsumptie fysiek goed voor je zou kunnen zijn.

Er is een anekdote die illustreert hoe groot de impact van televisie is op Amerikanen: nadat het populaire actualiteitenprogramma 60 minutes een veel bekeken segment over de zogenaamde Franse paradox – het idee dat wijn de lage percentages hartziekten in Frankrijk zou kunnen verklaren – uitzond, schoot de verkoop in de VS van rode wijn met 44 procent omhoog.

Amerikaanse vrouwen hebben een onevenredig groot aandeel in de recente toename van alcoholgebruik

Maar dit verklaart niet waarom Amerikanen zo ontvankelijk zijn geweest voor de verkooppraatjes. Om eerlijk te zijn: een solide uitleg is er niet. Maar er zijn wel een aantal vaststellingen. Om te beginnen hebben Amerikaanse vrouwen een onevenredig groot aandeel in de recente toename van alcoholgebruik.

Hoewel zowel mannen als vrouwen vaak alcohol gebruiken om met stressvolle situaties en negatieve gevoelens om te gaan, blijkt uit onderzoek dat vrouwen dat aanzienlijk vaker doen. En ze zijn veel eerder geneigd om verdrietig en gestrest te zijn: vrouwen hebben ongeveer twee keer zoveel kans als mannen om aan depressie of angststoornissen te lijden – en hun algehele geluksgevoel is de afgelopen decennia aanzienlijk gedaald.

Opvallend is ook dat vrouwen veel vaker alleen drinken dan mannen. En dat ze dat niet doen om zich goed te voelen (de voornaamste reden die mannen geven om te drinken), maar om ‘het slechte gevoel weg te nemen’.

Schrik van de rol van alcohol bij ongewenste seksuele avances en drinken met je hond

De verschuiving in het drinken van vrouwen is bijzonder sterk, maar ongezonde vormen van alcoholgebruik lijken in veel groepen toe te nemen. Zelfs drinken in bars is de afgelopen jaren minder sociaal geworden. Het aangaan van gesprekken met vreemden is bijna taboe geworden, vooral onder jongere klanten. De schrik van de rol van alcohol bij ongewenste seksuele avances en de gevolgen daarvan zit er goed in.

Dus waarom niet gewoon thuis drinken? Het drinken dat toeneemt is dus, bijna per definitie, van de thuiszittende, verdrietige, niet-nog-een-dag-zoals-alle-de-andere-dagen-variëteit. Het soort drinken dat een grotere kans heeft om voor drankproblemen te zorgen. Het drinken dat afnam was vooral het goede, sociaal verbindende soort.

Hoewel de bierverkoop in 2020 daalde en hun lange daling voortzette, dronken Amerikanen meer van al het andere, vooral sterke drank en (misschien de eenzaamst klinkende drankjes van allemaal) voorgemengde, single-serve cocktails, waarvan de verkoop omhoogschoot. Dat is het soort drank dat het beter lijkt te doen met een verandering in het soort drinken.

Die trend van alleen, thuis drinken is ook marketingjongens niet ontgaan. Afgelopen augustus lanceerde de bierfabrikant Busch een nieuw product: Dog Brew. Een bottenbouillon verpakt als bier voor uw huisdier. De slogan? ‘Je zult nooit meer alleen drinken’. Het was prompt uitverkocht.

Bron Newsweek

‘Alcohol krijgt nu een groot deel van de bevolking in zijn greep’

Sinds de heropening van de terrassen belanden er weer dronken mensen op de spoedafdelingen: daar hielden wij ons hart al voor vast. Wie zijn die mensen die nu op de spoed belanden of net nu veel meer drinken?

Ten eerste heb je jongeren die tijdens de coronaperiode niet veel dronken omdat dat voor hen een sociaal gebeuren is. Nu ze plots weer in het openbaar mogen drinken, gaan ze hun sociale noden compenseren. En omdat het al zo lang geleden is, gaan ze overmatig drinken, of meer drinken als ze samen zijn met vrienden. Door de gewoontevorming zullen ze in veel gevallen ook sneller een glas drinken als ze zich niet onder vrienden bevinden. Drinken wordt het nieuwe normaal, en ze kunnen zo sneller in een gevarenzone belanden.

Daarnaast zijn er volwassenen die thuis nooit veel hebben gedronken, maar die wel af en toe een glas drinken op een terras, samen met vrienden. Ook voor hen is de versoepeling niet zonder gevaren. Meer buitenshuis drinken kan ertoe leiden dat je thuis sneller een glas zult drinken.

Er is ook een grote groep mensen die vooral thuis drinkt, en die vroeger op de dag zijn beginnen te drinken tijdens de coronaperiode. Ze drinken een aperitief om 11 uur in plaats van om 12 uur, en een biertje of wijntje om 15 uur in plaats van om 17 uur. Zij zijn blij dat ze na de heropening van de terrassen eindelijk ook eens buitenshuis kunnen drinken. Dat voelt voor veel mensen nog steeds aan alsof het meer wordt getolereerd. Het probleem van het thuis drinken zullen ze relativeren omdat ze buitenshuis net hetzelfde doen.

Mensen gaan meer drinken nu we aan het versoepelen zijn, en daar staan we niet genoeg bij stil, ook al omdat covid veel levens heeft geëist in het voorbije jaar.

Alcohol krijgt nu een groot deel van de bevolking in zijn greep. De klinieken bereiden zich al voor op een toestroom van probleemdrinkers.

Bron: humo

Engeland en Wales registreren recordaantal sterfgevallen door alcohol

Alcohol: Het aantal sterfgevallen door alcohol steeg vorig jaar met twintig procent. In de armste gebieden van het land is de kans op overlijden aan een alcohol gerelateerde aandoening het grootst.

Politie staat een vouw bij na het uitgaan in Cardiff, Wales.
Politie staat een vouw bij na het uitgaan in Cardiff, Wales.Foto Rex Features / Hollandse Hoogte 

In Engeland en Wales zijn vorig jaar bijna 7.500 mensen overleden aan een alcoholgerelateerde aandoening. Dat schrijft de BBC op basis van cijfers van het Nationaal Bureau voor Statistiek (ONS). Daarmee komt het aantal alcoholgerelateerde sterfgevallen op het hoogste niveau uit sinds begin deze eeuw, toen men begon met het bijhouden van de cijfers. In het onderzoek wordt alleen gekeken naar sterfgevallen die direct verband houden met alcoholmisbruik. Ruim tachtig procent van de sterfgevallen zijn het gevolg van leveraandoeningen.

Een jaar eerder overleden er bijna twintig procent minder mensen aan dergelijke aandoeningen in Engeland en Wales. Volgens het bureau kan de stijging te wijten zijn aan de coronacrisis, maar is het nog te vroeg om dat met zekerheid te zeggen. Meerdere factoren zouden van invloed kunnen zijn op de drastische toename. Feit is wel dat vanaf het tweede kwartaal, toen in het Verenigd Koninkrijk lockdownmaatregelen werden afgekondigd, het aantal sterfgevallen harder steeg vergeleken met voorgaande jaren. Het zwaartepunt lag in het vierde kwartaal van 2020, toen het aantal alcoholgerelateerde sterfgevallen in Engeland en Wales meer dan 28 procent hoger lag dan een jaar eerder.

In de sterftecijfers is er een groot verschil te zien tussen arm en rijk: mannen uit de armere delen van Engeland hebben bijvoorbeeld een vier keer zo grote kans te overlijden aan alcoholmisbruik dan mannen in rijkere wijken. Bij vrouwen is die kans drie keer zo groot.

Bussumse school adviseert leraren aangifte te doen na gewelddadige examenstunt

gewelddadige examenstunt

Het Willem de Zwijgercollege in Bussum raadt leraren aan om aangifte doen van bedreigingen en fysiek geweld door enkele leerlingen. Dit op advies van de politie. Dat zegt rector Jan Adels tegen de NOS. De rector weet nog niet of ook de school zelf aangifte doet.

De leerlingen deden mee aan de examenstunt die afgelopen vrijdag uit de hand liep. Ze zouden onder meer hun leraren hebben aangevallen. “De schrik zit er nog steeds in”, zegt Adels.

De stunt begon volgens de rector gezellig, met een geluidsinstallatie en dansende leerlingen. Maar naarmate er meer alcohol werd gedronken, werd de sfeer grimmig en begonnen leerlingen met flessen te gooien. Ook plasten ze in tuinen van omwonenden in de villawijk waar de school staat.

Wapenstok

Toen ze door de school en de politie werden weggestuurd, gingen de leerlingen naar een andere middelbare school, waar ze met hout en stenen gooiden en leraren intimideerden en aanvielen.

Daarna keerden ze terug naar het Willem de Zwijgercollege. Ze probeerden de school open te breken en vielen opnieuw leraren aan. De politie was nog in de buurt en greep in. Daarbij gebruikten agenten hun wapenstok. Twee leerlingen werden aangehouden en er werden tientallen boetes uitgeschreven.

“Het gaat om enkele leraren die door de leerlingen echt flink zijn aangevallen of bedreigd”, zegt Adels. “Dat vind ik echt niet door de beugel kunnen en ik begrijp heel goed dat deze collega’s naar de politie stappen.”

Ontdaan en verdrietig

Mogelijk wordt er ook aangifte gedaan door leraren van de andere school, het Sint Vituscollege. Bij de ongeregeldheden daar zouden ook leerlingen van die school betrokken zijn geweest.

De docenten van het Willem de Zwijgercollege zijn ontdaan en verdrietig door wat er is gebeurd, zegt Adels tegen NH Nieuws. “Je moet je voorstellen dat je jarenlang werkt met deze leerlingen, je helpt ze op weg naar een mooie carrière en een plek in de maatschappij. Je bouwt ook een band met ze op. En dan gebeurt dit.”

Adels zegt dat de leerlingen nog deze week een telefoontje van hem kunnen verwachten. Dat het zo uit de hand liep, komt volgens hem vooral door de alcohol. “Ik hoop dat ze, nu de kater weg is, tot inkeer zijn gekomen en beseffen dat ze echt fout zijn geweest.”

“Ik verwacht dat ze hier een groot deel van hun leven spijt van zullen hebben. Berouw komt helaas na de zonde.”

Bron: nos

Advies RIVM: geen alcohol meer in de supermarkt.

Het verbod op drankverkoop in de supermarkt na 20.00 kan wat het RIVM betreft de deur uit. Zij zien liever dat de Nederlandse bevolking überhaupt geen alcohol meer bij de buurtsuper kan krijgen.

Het RIVM wil de volksgezondheid opkrikken, want een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht. Aangezien het vooral de zwaardere helft van Nederland is die de bedden in de IC’s bezet houdt, vindt het RIVM dat er ingegrepen moet worden. Om alle coronakilo’s tegen te gaan, wil het gezondheidsinstituut onder andere de btw op suikerhoudende dranken omhoog halen en alcohol uit de schappen van de supermarkt halen. De drank die nu nog bij de super wordt verkocht, zou volgens het RIVM alleen nog bij de slijterij beschikbaar moeten zijn. Goed voor Gall & Gall dus, maar minder fijn voor Albert Heijn.

Op dit moment gaan er jaarlijks zo’n 35.000 Nederlanders de pijp uit door roken, drankmisbruik of overgewicht en gezamenlijk is het drietal verantwoordelijk voor het overgrote deel van alle ziektes in Nederland. Reden genoeg voor drastische maatregelen, vindt het RIVM.

Haalbaar?

Of die maatregelen ook haalbaar zijn wat draagvlak en financiering betreft, zal het RIVM voorlopig worst wezen. “Er is in dit onderzoek niet gekeken naar de haalbaarheid van de maatregelen”, meldde het instituut bij hun advies. Of het dan ook nog doorgevoerd gaat worden, is nog maar de vraag.

 • Bron: Panorama

Gezond eten? Túúrlijk! Alleen jammer dat die alcohol het dan weer verpest

Gezond eten: wie wil dat niet? Maar ja, dat wijntje of likeurtje moet wel kunnen. Toch? Nou ja, veelvuldig alcohol drinken kan leiden tot vitaminegebrek, tot ondervoeding zelfs. ‘Drank maakt echt niemand gezonder’, zegt Bernard van ’t Klooster van Novadic-Kentron.

Gezond eten: wie wil dat niet? Maar ja, dat wijntje of likeurtje moet wel kunnen. Toch? Nou ja, veelvuldig alcohol drinken kan leiden tot vitaminegebrek, tot ondervoeding zelfs. ‘Drank maakt echt niemand gezonder’, zegt Bernard van ’t Klooster van Novadic-Kentron.Arno Heesakkers 11-04-21, 10:30 Bron: BD

 • Gezondheid dit, gezondheid dat, gepingpong over heilzame voeding; moeten we wel of niet biologisch eten, vlees of vegetarisch, is zwarte rijst voedzamer of is witte rijst ook goed? Of toch maar liever quinoa? Steeds meer mensen zijn er mee bezig, met gezond eten, gezond leven. Wat nog te vaak buiten beschouwing blijft is de alcohol. Die slokjes witte wijn tijdens het koken, een glas rode bij het diner en vooruit, ook nog maar dat likeurtje bij de koffie. Gewoon omdat het lekker is, omdat we vinden dat het er bij hoort. 

,,Maar alcohol maakt niemand gezonder”, zegt Bernard van ’t Klooster. Hij is in Oost-Brabant preventiewerker bij Novadic-Kentron, organisatie voor verslavingszorg. Zeker, we weten allemaal dat onverantwoord alcoholgebruik kan leiden tot verslaving, dat drank dan meer kapotmaakt dan je lief is. We weten ook best dat alcohol een rol kan spelen bij het ontstaan van kanker en hart- en vaatproblemen. Maar we staan er minder bij stil dat alcohol eveneens effect heeft op ons eetgedrag.

‘Bij een wijntje eet je doorgaans geen bruine boterham, wel iets wat niet in de schijf van vijf staat’

Diëtist geriatrie en ouderen Ludwien de Brabander van zorgorganisatie Laverhof (onder meer Schijndel en Uden) zei onlangs in deze serie al dat ze schrok van ‘het aantal ouderen dat ’s avonds een borreltje of meer drinkt en soms rond het middaguur al aan de witte wijn zit’. De Brabander probeert ouderen gezonder te laten eten, want zo’n 20 procent van de zeventigplussers is ondervoed. Bij kwetsbare ouderen die afhankelijk zijn van thuiszorg is dat zelfs 30 tot 40 procent. 

En dat komt, zei De Brabander, omdat ouderen te weinig eten, te eenzijdig, niet de juiste voeding. ,,Nou, en dan helpt drank al helemaal niet. Bij zo’n wijntje eet je doorgaans geen bruine boterham, wel een toastje met wat lekkers erop. Meestal dingen die niet in de schijf van vijf staan. Als deze keuzes structureel zijn, ligt ondervoeding op de loer.”

‘Zestigplussers hebben simpelweg meer tijd voor een drankje en komen in meer situaties waar alcohol bij lijkt te horen’

Bij Novadic-Kentron snappen ze de zorgen van de diëtist. Daar zagen ze de afgelopen tien jaar een stijging van hulpvragen van ouderen rondom alcohol. Van ’t Klooster: ,,Wij krijgen meer zestigplussers te behandelen. Zij zijn minder gaan werken of helemaal gestopt en moeten een nieuwe invulling vinden voor al die vrije tijd. Ze kunnen alle kanten op, wandelen of fietsen wanneer ze maar willen. En altijd is daar dan wel ergens een terrasje of cafeetje waar een lekker glaasje lonkt. Ze hebben simpelweg meer tijd voor een drankje en komen in meer situaties waar alcohol bij lijkt te horen.”

Er moet meer aandacht gegeven worden aan de risico’s, vindt de preventiewerker. ,,Vijf jaar geleden al gingen wij met dat doel in de regio Den Bosch praten met onder meer diëtisten en fysiotherapeuten. Zij zien veel mensen, komen ook achter de voordeur. En kunnen helpen om problemen rondom drinken vroegtijdig te onderkennen en signaleren. Dit preventieproject draaide om drie vragen: ‘Drinkt u wel eens, zou u daar wat meer over willen vertellen en krijgt u wel eens opmerkingen van uw omgeving of heeft u zelf wel eens gedacht: moet ik dit glaasje nou wel nemen?’ Soms reageren mensen gefrustreerd: ‘Doe niet zo moeilijk, ik ben met mijn borreltje tachtig geworden hoor’. Je boekt echt niet altijd meteen resultaat, maar het kan wel een eerste aanzet zijn tot nadenken over de vraag hoeveel en wanneer je drinkt.” 

Alcohol bevat nogal wat calorieën, je kunt er sterk van aankomen, maar het heeft weinig of geen voedingswaarde

Ook huisartsen of hun praktijkondersteuners zouden hier wat alerter op kunnen zijn, vindt Van ’t Klooster. ,,Vaak vragen ze hun patiënten wel naar hun drinkgedrag, maar meestal is dat eenmalig terwijl de kracht zit in de herhaling. In elke fase van een mensenleven ontstaan weer nieuwe gewoontes.” 

Terug naar het verband met gezond eten. ,,Om te beginnen kan veelvuldig drinken dus leiden tot ondervoeding. Dat zien wij ook bij mensen met een alcoholprobleem.” Alcohol bevat nogal wat calorieën, je kunt er sterk van aankomen, maar het heeft weinig of geen voedingswaarde, zegt ook de site alcoholhulp.be. ‘Zware drinkers hebben vaak ernstige vitaminetekorten. Overmatig alcoholgebruik gedurende langere tijd leidt ertoe dat het lichaam minder vitamines opneemt. Terwijl het anderzijds bij het verwerken van alcohol juist meer vitamines verbruikt.’

‘Ook bij Novadic-Kentron zien wij regelmatig mensen met een ernstig vitaminegebrek’

Ook het Trimbos-instituut wijst daar op via alcoholinfo.nl. ‘Het gaat vooral om een tekort aan vitamine B1, en in mindere mate om foliumzuur en de vitamines B6, A, D, E en C. De belangrijkste oorzaken: zware drinkers besteden meestal minder aandacht aan hun voeding. En hun lichaam kan door de drank minder voedingsstoffen opnemen.’

Van ’t Klooster: ,,Drinkers eten minder en vaak vooral ongezonde vette of zoete dingen. Ook bij Novadic-Kentron zien wij regelmatig mensen met een ernstig vitaminegebrek. Voor ouderen geldt dan nog dat het lichaam meer moeite krijgt om alcohol af te breken. Zij gebruiken vaker medicijnen en die blijven door de alcohol ook langer in het lichaam. En ze hebben minder lichaamsvocht, waardoor de alcohol minder verdunt, ze sneller op een hoger promillage zitten en langer onder invloed blijven. Dit alles bevordert gezond eetgedrag niet.”

De boodschap die we van jongs af aan krijgen is deze: ‘Alle normale mensen drinken op een normale manier alcohol’. Dus, wie niet drinkt is eigenlijk niet normaal, doet flauw, zeurt, is niet gezellig.Bernard van ’t Klooster, preventiewerker Novadic-Kentron

Dus, wie gezond wil leven én eten moet alcohol laten staan? ,,Dat is maatschappelijk niet even voor elkaar te boksen”, zegt Van ’t Klooster. ,,Alcohol is heel erg verweven met onze leefstijl. De boodschap die we van jongs af aan krijgen is deze: Alle normale mensen drinken op een normale manier alcohol. Dus, wie niet drinkt is eigenlijk niet normaal, doet flauw, zeurt, is niet gezellig, valt min of meer buiten de boot. Wie bijvoorbeeld gaat golfen kan na afloop amper om dat glas wijn heen. Het staat ongevraagd al voor je. Want ja: hoezó niet? Iedereen doet dat toch? Alleen wie zwanger is, bepaalde medicijnen slikt of nog moet autorijden heeft blijkbaar een geldig excuus om niet aan die ‘gezelligheid’ mee te doen.” 
Laatst zat Van ’t Klooster te kijken naar het tv-programma ‘Ik vertrek’, waarin een stel op Sardinië een Bed and Wine wilde beginnen. ,,In elk shot zaten ze met een wijntje in hun hand. Ik dacht: wat gebeurt hier nou eigenlijk?”

‘Wijn bevat antioxidanten wordt er dan gezegd. Ja, die zitten ook in een appel’

De discussie over alcohol is een lastige. ,,Wie zich er tegen uitspreekt wil ‘zeker roomser zijn dan de paus’ en ‘moet niet denken dat iedereen meteen verslaafd is’. En dat laatste klopt, maar wie meer dan een glas per dag drinkt, wordt daar niet beter van. Wijn bevat antioxidanten wordt er dan gezegd. Ja, die zitten ook in een appel. Het punt is dat onze hersenen alcohol lekker vinden, maar ons lichaam ervaart het als een giftige stof en werkt het er zo snel mogelijk uit. Dat krijgt voorrang boven het verteren van voedsel of het opnemen van medicijnen.”

Alcohol drinken is uiteraard niet slechts gewoonte onder ouderen. Het kan al jong beginnen. We geven lang niet altijd het goede voorbeeld. Voetballertjes van een jaar of negen, tien, zien hun ouders na de wedstrijd in de kantine met elkaar aan de bar de derde helft spelen. Zij likken dan zelf nog tevreden aan een ijsje. Van ’t Klooster: ,,Maar dat verandert snel als ze ouder worden, zo’n 80 procent van de volwassen Nederlanders drinkt in meer of mindere mate.”

Het zou verstandig zijn als we met zijn allen het drinken door jonge mensen zo lang mogelijk proberen uit te stellen. Als ze er dan tóch mee beginnen dan zo laat mogelijk.Bernard van ’t Klooster, preventiewerker Novadic-Kentron

Maar sport en alcohol, is dat nou echt zo’n logische combinatie? ,,Dat moet je je zeker afvragen. Gelukkig stoppen steeds meer sportverenigingen met het schenken van alcohol, of ze doen het in elk geval niet meer op de geijkte kindertijden. Sportbond NOC*NSF adviseert dit ook. Sommige gemeenten nemen bepalingen voor het matigen van alcohol op in tapvergunningen voor sport- of culturele activiteiten. Maar ja, dat moet dan nog wel gehandhaafd worden en dat zal beter lukken als verenigingen er zelf ook achter staan.”

Dat alcohol gemakkelijk te krijgen is helpt niet. ,,Winkeliers zouden het niet voor het grijpen moeten leggen en het zou verstandig zijn als we met zijn allen het drinken door jonge mensen zo lang mogelijk proberen uit te stellen. Als ze er dan tóch mee beginnen dan zo laat mogelijk.” 

Wat een béétje helpt is corona. ,,Er mag na acht uur ’s avonds geen alcohol meer verkocht worden, we mogen na negenen de straat niet meer op en de kroegen zijn sowieso dicht. Die ingreep in ons sociale leven scheelt zeker een aantal borrels, bij gezelligheidsdrinkers dan toch.”

Bron: Brabants Dagblad

Studie • Niet cannabis maar alcohol tast hersenen jongvolwassen aan

Wellicht het meest gehoorde argument van tegenstanders van legale wiet is dat cannabis met name jongeren zou beroven van hun gezonde verstand. Letterlijk; er zou bij adolescenten en jongvolwassen schade aan de hersenen optreden door cannabisgebruik. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu echter dat cannabis niet maar ALCOHOL juist wel verantwoordelijk is voor aantasting van de hersenschors en  cognitieve functies!  

Cannabis versus koning alcohol

Cannabis is in Nederland verboden, maar alcohol kan je overal en altijd legaal kopen. En nog steeds geloven veel mensen dankzij de jarenlange anti-cannabis propaganda van de war on drugs dat wiet ontzettend schadelijk is, zeker voor jonge mensen. Zelfs onze VVD-premier zei ooit dat je niet aan wiet moet beginnen ‘omdat het ontzettende rotzooi is en je IQ er lager van wordt en je jong gaat dementeren’. Nee, echt waar!

Wat jammer nou toch dat onze tegenstanders zich zo blindstaren op wiet maar daadwerkelijk blind zijn voor de veel gevaarlijker en legale harddrug alcohol. Ze zouden eens deze nieuwe studie ‘The effects of alcohol and cannabis use on the cortical thickness of cognitive control and salience brain networks in emerging adulthood: A co-twin control study‘ moeten lezen. Is onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Biological Psychiatry.

Welk effect hebben wiet en drank op het jonge brein?

De onderzoekers van de University of Minnesota keken naar de relatie tussen alcohol- en cannabisgebruik en de morfologie (vorm/bouw) van het brein bij jongvolwassenen. Daarvoor analyseerden ze een groep van 436 tweelingen, allemaal 24 jaar oud. Door de frequentie, intensiteit, hoeveelheid en het niveau van beïnvloeding (intoxication) van zowel alcohol als cannabis te bestuderen, waren ze in staat om data te verzamelen over hoe wiet de dikte van de hersenschors beïnvloedt. Die omvang werd gemeten door middel van zogeheten magnetic resonance imaging.

Terwijl ze hun onderzoek verrichtten, hielden de wetenschappers in hun achterhoofd dat andere studies vaak aannemen dat zelfs sporadisch drugsgebruik een impact kan hebben op de hersenstructuur. Tot nu toe echter was dit grotendeels een niet geteste theorie. Bovendien eentje die andere factoren zoals erfelijke risico’s buiten beschouwing laat. Door tweelingen te bestuderen die alcohol én cannabis gebruiken, waren deze onderzoekers in staat om direct te meten hoe de twee verschillende substanties mensen kunnen beïnvloeden.

Dikte van je hersenschors is belangrijk

‘Vooral misbruik van alcohol, maar niet van cannabis, werd geassocieerd met verminderde dikte van de prefontale en frontale mediale cortex. Ook blijkt alcohol het functioneren aan te tasten van de temporale kwab, de sulcus intraparietalis, de insula (of het eiland van Reil, red.), de pariëtale operculum, de precuneus en de pariëtale kwab’, stellen de Amerikanen. Allemaal onderdelen van je harde schijf dus!

We halen ‘m maar weer eens van stal deze klassieker ‘alcohol versus cannabis’. Kort samengevat: wiet is minder schadelijk!

Waarom zijn deze bevindingen belangrijk? Men gaat ervan uit dat intellectuele capaciteiten gerelateerd zijn aan de hersenstructuur ofwel de vorm van je brein, inclusief hoe dik de hersenschors is. Daarom is het heel belangrijk om te begrijpen hoe drugs en andere substanties die dikte kunnen beïnvloeden. Maar in het geval van cannabis lijkt het er gelukkig dus op dat de dikte nauwelijks verandert.

Cannabis is onschuldig, alcohol blijkt echt slecht

‘Er zijn geen significante associaties geobserveerd tussen cannabis en hersenschorsdikte’, stelt het onderzoek van de universiteit van Minnesota glashelder. ‘Deze studie levert nieuw bewijs dat alcoholgerelateerde afnames van de hersenschorsdikte in de gebieden m.b.t. controle/saillantie (een cognitief proces en een vorm van aandacht die het gedrag van een individu naar of van een bepaald object, waargenomen gebeurtenis of uitkomst motiveert of voortstuwt, red.) waarschijnlijk voortkomen uit de blootstelling aan alcohol.’

Ook is er sprake van premorbide kenmerken van de genetische aanleg voor alcoholisme’, schrijven de onderzoekers. Ze wijzen erop dat deze twee vastgestelde alcoholgerelateerde invloeden op het brein van jongvolwassenen ‘belangrijke en aanvullende implicaties hebben ten aanzien van het volksgezondheidsbeleid en de preventie van drankgebruik door jongeren’.

Nog meer wetenschappelijk bewijs

Klare wijn dus, die hier geschonken wordt door de onderzoekers. Bovendien sluiten hun bevindingen aan bij eerdere studies. Als er sprake is van schade aan de vorm en het functioneren van het jonge brein, komt dat waarschijnlijk door alcohol en niet van cannabis

Zo stelt het literatuuronderzoek ‘Meta-analysis: Cannabis Exposure Not Associated With Residual Adverse Impact On Cognitive Performance‘ in het vakblad JAMA Psychiatry in 2018: ‘Associaties tussen cannabisgebruik en cognitief functioneren bij adolescenten (tussen 10 en 20 jaar, red.) en jongvolwassenen (tot 25 jaar) zijn gering en wellicht van twijfelachtige klinische betekenis voor de meeste individuen.’

Russen die zich laten vaccineren mogen 42 dagen lang geen alcohol drinken en dat is een probleem.

Russen die zich het Spoetnik V-coronavirusvaccin laten toedienen, mogen 42 dagen lang geen alcohol drinken. Dat heeft de Russische consumentenwaakhond Rospotrebnadzor eerder deze week bekendgemaakt. Ook roken wordt afgeraden.

Met de feestdagen in het verschiet staan vele Russen voor een dilemma. Want met de consumptie van 14,5 liter pure alcohol pro capita en per jaar zit Rusland nog altijd in het globale kop-peleton van alcoholverslindende naties.

De voorbije tien jaar heeft het land nochtans de grootste campagne tegen alcoholmisbruik uit zijn geschiedenis gevoerd. De campagne moest onder meer de zware consumptie van sterke dranken tegengaan. Bedoeling was de totale alcoholconsumptie over een periode van tien jaar te halveren.

Ononderbroken reeks sensibiliseringscampagnes tegen alcoholverslaving

Alcoholverslaving was tot in 2014 één van de oorzaken van het verontrustend hoge sterftecijfer onder Russische mannen. Meer dan 50% van alle kinderen in een gemiddeld Russisch weeshuis leed toen nog aan het foetaal alcoholsyndroom, dat wordt veroorzaakt door een overdreven opname van alcohol tijdens de zwangerschap.

Volgens een aantal studies hadden Russische mannen in vrijheid een kleinere overlevingskans dan in de gevangenis. Alcohol werd daarbij als de grote schuldige bestempeld.

Maar een ononderbroken reeks sensibiliseringscampagnes heeft de voorbije jaren zijn vruchten afgeworpen. Tussen 2006 en 2017 daalde het aantal alcoholgerelateerde overlijdens van 28.000 tot 6.700. De levensverwachting van Russische mannen steeg tussen 2005 en 2018 van 59 tot 68 jaar. In 2016 werd 43% minder alcohol gedronken dan 13 jaar eerder. Toch dronken mannen dat jaar nog gemiddeld 153 flessen vodka, voor vrouwen was het equivalent 52 flessen.

Lockdowns zorgden voor kentering

De lockdowns hebben nu echter voor een kentering gezorgd. De verkoop van samogan-apparatuur, om thuis zelf alcohol te brouwen, is sinds de start van de pandemie de hoogte ingeschoten. Ook de verkoop van bier (+25%) vodka (+31%) en whisky (+47%) is de voorbije maanden aanzienlijk toegenomen.

Omdat het vaccin in twee doses wordt toegediend en er tussen beide injecties 21 dagen zitten, mag in totaal 42 dagen dus geen alcohol worden gedronken.

Source: BusinessAM

‘Let op overmatig alcoholgebruik tijdens de coronacrisis’

Door de coronacrisis is ongeveer 20 procent van de bevolking meer alcohol gaan drinken. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut naar het drankgebruik tijdens de eerste golf van het coronavirus.

“We zijn meer gaan thuiswerken en dat levert bij veel mensen meer stress op”, aldus Arthur Kleisterlee, preventiemedewerker bij Mondriaan.

Opvallend is dat ook bij zorgpersoneel de alcoholconsumptie is toegenomen. De mensen die aan de frontlinie van de coronacrisis staan, ervaren veel stress. Alcohol wordt dan doorgaans gebruikt als een middel om te ontspannen, vertelt Kleisterlee.  

Drinkpatroon
Meer in het algemeen ziet hij dat bij specifieke groepen, zoals mensen met psychische aandoeningen of stressvolle beroepen, een grotere kans bestaat om door de coronacrisis negatieve gevoelens te ervaren. Het gaat dan om onzekerheid, stress, eenzaamheid of verveling. Die kunnen leiden tot een toename van alcoholgebruik. Als dit structureel gebeurd, kan dit volgens Kleisterlee tot problemen leiden. “Je creëert dan een nieuw drinkpatroon dat na de coronacrisis niet snel zal veranderen omdat je er eenmaal aan gewend bent.”

Drinken bij kinderen
Doordat de horeca dicht is, kan alcohol alleen nog maar thuis genuttigd worden. Een bijkomend gevolg hiervan is dat kinderen meer geconfronteerd worden met het gebruik van alcohol door hun ouders. “Je moet je afvragen welk signaal je je kind wil meegeven. Als we weten dat alcohol slecht is, wil je voorkomen dat een volgende generatie alcoholgebruik als normaal gaat ervaren.”

Bron: Limburgs Dagblad

Artsen op spoedeisende hulp: ‘Alcoholverbod, dát helpt met oud en nieuw’

Wat écht zou helpen om de werkdruk in het ziekenhuis te verlichten tijdens oud en nieuw, is een alcoholverbod. Dat zeggen de artsen van een van de grootste spoedeisende hulpen van Nederland, die in het Haagse HMC.

Vechtpartijen onder invloed van drank, alcoholvergiftiging, comazuipen en dronken valpartijen. ,,Het is het alcoholgebruik en de letsels die hierdoor ontstaan die vooral zorgen voor een toename van de werkdruk tijdens oud en nieuw”, zeggen de artsen en verpleegkundigen van de spoedeisende hulp in het Haaglanden Medisch Centrum, locatie Westeinde in Den Haag. De conclusie in het Haagse ziekenhuis is dan ook dat een alcoholverbod écht zou helpen om de werkdruk in het ziekenhuis te verlichten tijdens de jaarwisseling. 

Het HMC reageert hiermee op de uitspraak van Jefrey Vermeulen, traumachirurg in het brandwondencentrum in het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam. In de Volkskrant van dinsdag noemde hij het voorgenomen vuurwerkverbod van het kabinet ‘een plan voor de bühne, omdat voor de drukte in de brandwondencentra je het vuurwerk niet hoeft te verbieden’.

Bron: Algemeen Dagblad 

Waarom we niet mogen stoppen met drinken: ‘Je pakt iemand zijn teddybeer af’

Als je voorgoed stopt met drinken, zijn er maar weinigen die je staan toe te juichen, laat staan je motiveren en met je meedoen. ‘Ontwijn’-coach en auteur Jacqueline van Lieshout stopte vier jaar geleden met drinken en moet zich sindsdien continu verantwoorden. “Alcohol is onze lievelingsverslaving. Het is de teddybeer voor volwassenen, daar mag je niet aankomen.”

Een grapje op sociale media: tijdens de vorige lockdown sloegen we massaal wc-rollen in, deze lockdown weten we niet hoe snel we het drankschap moeten plunderen. Hahaha. Grappig toch? Want alcohol is sociaal geaccepteerd, sterker nog, alcohol is ‘gezellig’, soms zelfs ‘chique’ (‘een mooie Cabernet’ of ‘een frisse Pinot Grigio’) en hoort er nou eenmaal gewoon bij. Evenals die kater, die zo nu en dan de kop opsteekt. Weet je wat niet sociaal geaccepteerd is? Stoppen met alcohol drinken en vervolgens nooit meer een druppel aanraken.

Dat weet Jacqueline van Lieshout (45) als geen ander. Vier jaar geleden, na een weekendje Terschelling met haar man, besloot ze dat het tijd was om voorlopig te stoppen met drinken. “Mijn man had net een medische ingreep gehad en wij gingen een weekendje weg. En vakantie betekende bij ons: al tijdens de lunch aan de wijn. Aan het einde van het weekend voelde mijn man zich zo beroerd dat hij zelfs even dacht ‘dat hij doodging’. Toen we thuis aan de arts gekscherend vertelden dat we op Terschelling ‘in een bad van Sauvignon Blanc hadden gelegen’, keek zij ons aan of we wel goed bij ons hoofd waren”, zegt Jacqueline tegen RTL Nieuws. Lees ook:Supermarkten worstelen met alcoholverbod: ‘Niet te handhaven’

Vanaf toen was het gedaan met de ‘gewoon gezellige borrelaar’ Jacqueline. Maar waar een roker die wil stoppen doorgaans alle benodigde aanmoedigingen en hulp uit zijn omgeving krijgt, loopt iemand die wil stoppen met drinken tegen een muur van onbegrip op. “Mensen kijken je vaak raar aan en vinden het ‘ongezellig’ of vragen ‘Waarom? Had je een probleem dan?’ of zeggen ‘Doe dan gewoon gezellig maar ééntje mee’. Alsof ik het zelf niet al lastig genoeg vond om te stoppen.”

“In het begin zat ik te onderhandelen in mijn hoofd: als ik er nou één per week neem? Of zes keer per jaar bij een speciale gelegenheid iets drink? Maar toen ik op vrijdagmiddag niet wist hoe ik moest ontspannen zonder een wijntje te nemen – wat ik tot die tijd altijd deed – en met kerst stond te huilen boven de soep omdat die lekkere rode wijn van mijn broer aan mijn neus voorbij ging, besefte ik dat ik nog maar even langer moest stoppen.”Jacqueline van Lieshout Jacqueline van Lieshout

22 kilo afgevallen

Nu wil Jacqueline nooit meer drinken. Zelfs niet een heel klein beetje. “Ik vertel mijn verhaal niet omdat ik de anti-alcohol-apostel wil uithangen of met een belerend vingertje naast mensen wil staan die wel alcohol drinken. Nee, ik wil mensen inspireren met mijn verhaal, want door te stoppen met drinken voel ik me onvoorstelbaar fantastisch. Ik heb een grotere persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen vier jaar dan in de 25 jaar daarvoor. Als je stopt met drinken dan ga je terug naar je fabrieksinstellingen. Je hebt ineens weer zin in alles, weer volop energie en bovendien ben ik 22 kilo afgevallen zonder daarvoor een bleekselderijdieet te hebben gevolgd.”

Volgens Jacqueline zijn we ons er nog steeds niet van bewust wat alcohol allemaal aanricht en zijn we het normaal gaan vinden dat we slecht slapen en in het weekend hoofdpijn hebben en nauwelijks uit ons bed komen. “We zijn geen alcoholisten want dat zijn mensen die onder een brug slapen, overal drank verstoppen of in ieder geval naar AA-meetings gaan. De meeste mensen zijn ‘gewone drinkers’ maar wat betekent dat? Als alcohol nu uitgevonden zou worden dan zou het direct worden verboden. Het is tenslotte een harddrug.” Lees ook:Gezondheid Nederlandse jongeren goed, maar alcohol is een probleem

Twee jaar geleden schreef Jacqueline het boek ontwijnen over hoe het haar lukte om te stoppen met drinken en ontwikkelde de gelijknamige online cursus waarmee ze de ‘gewone drinkers’ – vooral vrouwen die zich in haar herkennen – begeleidt in het laten staan van alcohol. In haar nieuwe boek ‘De Geest uit de Fles’ – dat in december verschijnt – beschrijft ze waarom we zo verknocht zijn aan onze borrel en waarom het idee van een alcoholvrij leven zoveel weerstand oproept.

In het kort: “Alcohol is onze lievelingsverslaving. Het is de teddybeer van volwassenen die we lekker tegen ons aandrukken als we willen ontspannen. Het is een snelle platlegger, een quick fix. Ik zie het al na twee glazen alcohol bij anderen. Dan zijn ze al heel anders, amicaler en komen ze al veel dichterbij.” Als jij daar als nuchter persoon bij staat, dan denk je misschien ‘zo ben ik toch niet als ik drank op heb?’ Maar jawel, zo ben jij ook”, verzekert Jacqueline.

Dorstig paard bij de slijterij

Want zo was zij ook. Ook zij dook op vrijdagmiddag het liefst ‘effe in de fles’ of fietste met ‘haast verliefde gevoelens’ naar het terras om daar lekker aan de wijn te gaan. En ook zij had een hekel aan mensen die vertelden hoe slecht het was om alcohol te drinken. Of aan ‘nippers’, waardoor ook zij moest wachten op een volgend glas. “Mensen krijgen een spiegel voorgehouden, en die is confronterend. Zij weten dondersgoed dat ook zij te veel en te vaak drinken.”

Bovendien zit alcohol en het idee van ‘gezellig drinken’ zo in ons systeem en onze cultuur, dat je dat er maar moeilijk uit krijgt. Jacqueline: “Je krijgt dat idee van jongs af aan mee: als papa en mama een biertje of wijntje drinken dan ontspannen ze, dan is het gezellig. En als je dan ook nog voorgehouden krijgt dat je vanaf je achttiende ook ‘mag’ drinken, dan snap ik dat je tegen die tijd als een dorstig paard bij de slijterij staat.” Lees meer:Nederland weet weinig over alcohol: ‘Eén glas is al schadelijk’

En dus willen mensen niet horen hoe slecht alcohol is. Of over de link tussen het ontwikkelen van borstkanker en alcoholconsumptie en eigenlijk ook niet over hoe goed iemand zich voelt die helemaal geen alcohol meer drinkt. “Dat willen we allemaal niet horen. Want ‘alcohol is slecht en ongezond’, zo zijn we niet geprogrammeerd. Bovendien hebben we allemaal wel een gezonde 80-jarige oom die vrolijk iedere dag nog drinkt. Dus hoe erg kan het zijn?”, zegt Jacqueline.

Toch ziet zij wel degelijk een verandering in de maatschappij: “Kijk naar het 0.0-schap in de supermarkt. Dat wordt steeds groter en is ook steeds vaker leeg. Dat is heel positief.” En gaat ze stug door met het vertellen van haar verhaal en het begeleiden van de gewone drinker.

Corona en terugval

Het coronavirus hakt erin. We blijven thuis, wassen onze handen tot de vellen eraan hangen en houden 1,5 meter afstand. Is het risico op terugval voor mensen die in herstel zijn van een verslaving nu groter?

We kunnen niet naar meetings en (groeps)therapie. Online tools als zoom bieden uitkomst, maar dat is het toch nét niet helemaal. Als je in pril herstel veel baat hebt bij structuur, dan is de boel de laatste weken wel even behoorlijk door elkaar geschud. Verveling kan toeslaan, maar ook stress. Want hoe moet het nu allemaal verder? Allemaal zaken die het risico op terugval kunnen vergroten. Er is goed nieuws: we kunnen het risico zelf verlagen.

 • Houd het klein
  Momenteel ziet de wereld er anders uit, dat geldt voor iedereen. Je hoeft nu niet enorm te presteren en grote stappen te zetten. Structuur brengen in je dag is, zeker als je de hele dag alleen maar in en rond huis bent, al een groot goed. Sta op dezelfde tijd op en ga op dezelfde tijd naar bed, plan je werkuren in en wat je verder die dag nog te doen hebt.
 • Houd grote opruiming
  Elk nadeel hep se voordeel: misschien houd je nu meer tijd over voor een grote schoonmaak. Een opgeruimd, overzichtelijk huis zorgt voor een opgeruimd en fris hoofd. Een van de grootste clichés, maar clichés bestaan omdat ze waar zijn. Heb je een tuin? Maak hem zomerklaar, zondag wordt het heerlijk weer!
 • Blijf in contact
  Goed, 90 meetings in 90 dagen lukt nu niet, in elk geval niet fysiek. Maar kijk waar je online aan kunt sluiten en blijf in contact. De meeste verslavingszorginstellingen hebben extra (digitale) maatregelen genomen, het is prima om te bellen voor hulp.
 • Stick with the winners
  Mensen die goed in herstel zitten, gemotiveerd zijn en een positieve levenshouding bezitten en uitstralen. Je kent ze wel. Neem contact op en vraag hulp als je het nodig hebt. Schroom niet; mensen staan graag klaar voor elkaar. Dat lijkt in coronatijd zelfs nog meer aanwezig dan anders.
 • Ga iets doen
  Heb je zucht? Ga iets doen. Ja, wat dan? We mogen niks! Helemaal waar, maar toch kunnen we duizend dingen bedenken: bel een vriend die ook in herstel is, maak een wandelingetje (1,5 meter afstand!), vraag aan je oude buurvrouw of je misschien iets voor haar kunt doen, deel je woonkamer opnieuw in, doe een mindfulnessoefening, enzovoorts.
 • Voel
  In pril herstel is het belangrijk dat je leert op een gezonde manier om te gaan met tegenslag. Voel je je verdrietig, angstig of nerveus? Dat is normaal, zeker in deze tijd. Het is niet erg om zulke gevoelens te hebben, maar weet dat ze weer overgaan. Ervaar je stress? Wuif het niet weg, maar besteed er aandacht aan. Eenvoudige manieren om stress tegen te gaan zijn meditatie, mindfulness, hobby’s, voldoende slaap en gezond eten. 
 • Onthoud altijd: een terugval is niet hetzelfde als opgeven
  Als je toch terugvalt, kun je op elk moment weer aan de bel trekken en om hulp vragen, zelfs digitaal. Terugval betekent niet dat je weer helemaal opnieuw moet beginnen. Alle moeite die je eerder al gestoken hebt in nuchter worden en blijven was niet voor niets, het kan je nu juist weer helpen nuchter te worden.