Gamen kan bijdragen aan behandeling van mensen met een alcoholverslaving

Wouter Boendermaker promoveerde onlangs aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek waarin hij vast stelt dat computerspellen jongeren kans bieden om grip te krijgen op hun alcoholgebruik. Hij ziet het als een radertje in het grotere geheel om tot betere behandelmethoden te komen van mensen met een alcoholprobleem.

Met spelletjes kunnen de hersenen worden getraind om bijvoorbeeld ‘ja’ te zeggen tegen frisdrank, en ‘nee’ tegen alcohol, stelt de onderzoeker. Bij gedragsverandering spelen in de hersenen zowel automatische processen een rol als bewuste gedachteprocessen. Bij automatische processen wordt de aandacht meteen getrokken door iets wat iemand interessant vindt. Bij alcoholverslaafden zijn deze automatismen door het langdurige gebruik heel sterk geworden. Daarnaast zijn de bewuste gedachteprocessen bij hen vaak minder sterk. Met games zijn zowel de automatische als de bewuste hersenprocessen te trainen.

Anneke Goudriaan, bijzonder hoogleraar werkingsmechanismen en behandeling van verslaving aan het AMC, plaatst wel een kritische kanttekening bij de studie van Boendermaker. Uit diens onderzoek blijkt volgens haar niet eenduidig dat het spelen van educatieve spellen helpt bij het verminderen van alcoholgebruik. Het kan jongeren wel motiveren hun hersenen te trainen. Om zekere uitspraken te doen, is ook klinisch onderzoek bij patiënten nodig.

bron: Volkskrant, 21/03/17