Onderzoek bevestigt: Alcohol en tabak veel gevaarlijker dan hasj

GENOTSMIDDELEN:Gemeten naar de sterftekans per persoon en de negatieve invloed op de samenleving blijkt uit nieuw vergelijkend onderzoek dat hasj het minst schadelijke van alle genotsmiddelen is, en dat alcohol en tabak de grootste killers zijn.
Shutterstock / Kunertus
Uit onderzoek blijkt dat de legale genotsmiddelen alcohol en tabak veel gevaarlijker zijn dan verboden stoffen als heroïne, cocaïne, amfetamine en cannabis.