Samenwerking

Hands and puzzle, isolated on white backgroundDe A.A.-werkgroep Tilburg in samenwerking met de geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg
De basis van de hulpverlening van de werkgroep is een 24 uur eerstelijns hulpverlening.

Deze is primair bedoeld voor de hulpzoekende en de groepsleden, maar staat ook volledig ten dienste van de medewerker(ster) uit andere vakgebieden dan de A.A. in het bestrijden van de alcohol problematiek.

Deze module heeft geleid tot contacten voor samenwerking met de geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg in het kader van de hulpverlening alcoholverslaving.

Maar ook zal de werkgroep A.A. Tilburg zich blijven inzetten en openstellen, voor optimalisering van de hulpverlening bij alcoholproblemen, waarbij de huisartsen middels hun doorverwijzing een cruciale rol (kunnen) vervullen.

Samenwerking met de A.A.-werkgroep Tilburg is geheel kosteloos, en alle partijen zullen hun eigen identiteit en verantwoordelijkheden blijven behouden.

De A.A.-werkgroep als ondersteuner en voorlichter
De A.A.-werkgroep geeft voorlichting en treedt op als gastdocent in het middelbaar, hoger en universitair onderwijs. Zij geeft haar medewerking aan universitaire proefschriften en onderzoeken, neemt deel aan andere georganiseerde symposia en/of voorlichtingen. Staat tevens open voor instituten, instellingen of derden, die medewerking vragen voor een project in het kader van de alcoholpreventie of -verslaving.

Informatie verstrekt door de AA werkgroep is kosteloos. Elke aanvraag of verzoek kan uitsluitend gedaan worden via een contactpersoon van de werkgroep Tilburg. Om contact op te nemen stuur een E-mail naar aa.tilburg@gmail.com.