WHO wil wereldwijd hogere accijns op alcohol

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) doet een oproep aan regeringen over de hele wereld om hogere accijnzen op alcohol in te voeren. Ook doen zij er goed aan de regels omtrent alcoholreclame te verscherpen, zo stelt de organisatie.
Aanleiding is het verschijnen van een nieuw rapport, waarin wordt gesteld dat schadelijk gebruik van alcohol in 2016 wereldwijd drie miljoen levens heeft gekost. In 28% van die gevallen ging het om verwondingen, bijvoorbeeld door alcohol in het verkeer of geweldsdelicten. Maar ook overlijden door hart- en vaatziekten, infectieziekten en diverse soorten kanker -terug te herleiden naar alcoholgebruik- zijn meegerekend. Directeur-generaal Ghebreyesus noemt het een onacceptabel hoog aantal en vindt het tijd om in actie te komen.
Vooral in Europa en Noord- en Zuid-Amerika vallen veel slachtoffers. De WHO stelt dat Europa de hoogste alcoholconsumptie heeft per hoofd van de bevolking, ook al is het verbruik de afgelopen acht jaar met 10% afgenomen. In 95% van alle landen zit er accijns op alcohol, maar andere prijsstrategieën worden maar door de helft benut. Met bewezen effectieve maatregelen zoals een verbod op of beperking van alcoholreclame, verhoging van de belastingtarieven en beperking van de beschikbaarheid kunnen regeringen de vraag verminderen, de gezondheidskosten die door alcoholmisbruik ontstaan terugdringen én levens redden, zegt de WHO. Dat moet de Nederlandse hoogleraar psychiatrie René Kahn als muziek in de oren klinken. Hij waarschuwt al langer voor de schadelijke effecten van alcohol en pleitte laatst nog in het BNNVARA-programma ‘Sophie in de mentale kreukels’ voor nieuw beleid, zoals vermindering van het aantal uitgiftepunten. “Bijvoorbeeld geen alcohol meer verkopen in de supermarkt. Waarom zou dat kunnen? Nu heb je enorme schappen met wijn. Waarom niet alleen bij de slijter? Dan moet je er als consument wat meer je best voor doen.”
Diverse organisaties, waaronder de SlijtersUnie, zitten momenteel met staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan tafel om tot nieuwe maatregelen te komen. Een concept van dit Nationaal Preventieakkoord lekte deze zomer uit. Daarin gaat het over een jaarlijkse indexering van de accijnzen (meegaan met inflatie), een verbod op alcoholreclame en het aan banden leggen van prijsstunts door een minimum alcoholprijs in te voeren. In oktober moet het plan klaar zijn.