Zomervakantie! Maak uw kind (alcohol) wijs!

dronken puber

SLUIS –  De zomervakantie staat weer voor de deur. Een periode waarin veel jongeren (voor het eerst) alleen op vakantie gaan, feestjes hebben en in aanraking komen met alcohol.

Tijdens de vakantie is de sfeer losser en is de verleiding groter om onder druk van vrienden eens een drankje te proberen. Daarom is het belangrijk om van te voren met uw kind te praten over alcohol.

Alcoholgebruik kan leiden tot het overschrijden van (seksuele) grenzen, agressief gedrag of gevaarlijk gedrag in het verkeer. Daarnaast is alcohol is ronduit schadelijk voor jonge hersenen die nog in ontwikkeling zijn. De hersenen ontwikkelen zich nog tot het 23e jaar.

Praat er samen over
U kunt het beste met uw kind praten vóórdat de vakantie begint en vóór het moment dat uw kind naar een feestje gaat. Luister naar uw kind en toon interesse. Probeer in het gesprek uit te vinden hoe uw kind over alcohol denkt. U kunt veel te weten komen door vragen te stellen zoals “Wat vind jij van alcohol?”, “Wat verwacht jij ervan?”
U kunt uitleggen wat de effecten en risico’s zijn van alcohol. Als uw kind begrijpt waarom, zal hij/zij zich eerder aan de afspraken houden.

Maak afspraken
Uit onderzoek blijkt dat jongeren die regels mee krijgen later beginnen met drinken en ook minder drinken. Regels stellen helpt echt! Bespreek ook de consequenties bij het niet naleven van de afspraken.

Zelfvertrouwen en ‘nee zeggen’
Het is belangrijk dat uw kind voor zichzelf kan opkomen en zelfvertrouwen ontwikkelt. Dit maakt het makkelijker om een drankje te weigeren onder druk van vrienden. ‘Nee zeggen’ helpt uw kind. Probeer samen met uw kind te bespreken hoe je dat kunt doen en te oefenen.

Geef het goede voorbeeld
Tenslotte kunt u met andere ouders praten. Ouders die samen afspraken maken over het alcoholgebruik van hun kinderen staan sterker. De kans dat kinderen met vrienden gaan drinken wordt kleiner. En geef het goede voorbeeld! Dit heeft een positief effect op het gedrag van kinderen.

Meer tips en informatie over alcohol en opvoeding vindt u op:
www.hoepakjijdataan.nl/vakantie
www.uwkindenalcohol.nl
www.jmouders.nl

Dit artikel wordt u aangeboden door de campagne ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’. Onder deze naam werken alle Zeeuwse gemeenten samen met GGD Zeeland, Indigo Preventie, Politie Zeeland-West-Brabant en andere maatschappelijke partners om het overmatig alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken.

Kijk op www.laatzenietverzuipen.nl voor meer informatie.